Friday, January 28, 2011

PENYAKIT ASABIYAH


Setiap manusia diciptakan dengan membawa identity khusus baginya. Identiti mula diperolehi seseorang manusia ketika dia berada di dalam sulbi bapanya, sebelum lagi dia menjadi air mani. Kemudian dia turun ke kandungan ibunya membawa bersama-samanya identity yang diwarisi daripada bapanya. Bila cukup saatnya dia pun keluar ke dunia dan nyatalah identity yang sentiasa menemaninya itu. Identiti tersebut menyebabkan dia dikenali sebagai satu individu yang menzahirkan beberapa aspek pengenalan. Identiti yang dimilikinya membuatnya dikenali sebagai seorang manusia yang boleh dibezakan dari haiwan dan makhluk yang lain. Identiti itu juga memungkinkan dia dikenali sebagai seorang manusia yang berbangsa tertentu. Identiti itu juga menyebabkan dia dikenali sebagai satu individu bagi satu keluarga atau keturunan. Identiti itu bertindak seperti kilang menghasilkan naluri-naluri mencintai sesuatu aspek yang dengannya dia dikenali. Naluri itu boleh dibahasakan sebagai perasaan atau semangat. Pada peringkat individu semangat itu muncul sebagai “AKU’. Semangat keakuan menjadi induk kepada semua semangat. Semangat keakuan yang dimiliki oleh setiap individu mengwujudkan sistem hakmilik perseorangan yang dihormati oleh individu yang lain. Maka bolehlah dikata dan diterima kenyataan; nama aku, anak aku, isteri aku, tanah aku, pekerjaan aku, maruah aku dan berbagai-bagai tuntutan yang lain yang diperakui oleh individu yang lain. Satu contoh yang ketara tentang semangat keakuan ini ialah ketika seseorang melihat sekeping gambar yang memaparkan ramai orang. Semangat keakuan menggesa seseorang supaya mencari wajahnya dicelah-celah puluhan wajah dalam gambar itu.

Semangat keakuan bukan sahaja mengwujudkan sistem hakmilik. Semangat ini juga melahirkan kecenderungan untuk mempertahankan hakmilik. Mempertahankan hakmilik itu sebenarnya adalah mempertahankan semangat keakuan itu sendiri. Kekuatan semangat ini ada dalam beberapa peringkat. Bila ia naik ke paras yang tinggi ia menjadi semangat taksub kepada diri sendiri serta mementingkan diri sendiri. Ia bukan sahaja mempertahankan hakmiliknya malah ia juga cuba merampas hakmilik individu lain. Bila ia berada pada tahap pertengahan ia dipanggil melindungi hakmilik sendiri tanpa mengancam hakmilik orang lain. Bila ia turun ke paras rendah ia menjadi semangat yang tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia untuk berpisah dengan sesuatu yang termasuk ke dalam tuntutan hakmiliknya.

Pada peringkat individu seseorang itu mempunyai identity yang khusus. Walaupun identity itu khusus namun identity itu masih mempunyai faktor kesamaan dengan beberapa individu yang lain. Individu-individu yang berkongsi faktor kesamaan itu akan berkongsi hakmilik yang serupa atau sama. Perkongsian hakmilik yang paling hampir dengan satu-satu individu ialah semangat kekeluargaan. Identiti itu juga boleh berkongsi faktor kesamaan untuk membentuk ikatan yang lebih besar. Bila bangsa menjadi faktor kesamaan maka yang terbentuk adalah semangat kebangsaan. Bila negeri menjadi faktor kesamaan maka yang terbentuk adalah semangat kenegerian. Banyak jenis faktor kesamaan yang boleh mengikat berbagai-bagai individu. Antaranya ialah kelab, kelas, persatuan dan lain-lain. Jadi pada satu individu itu semangat keakuannya boleh menuntut dan mempertahankan hakmilik kekeluargaan, kedaerahan, kenegerian dan kenegaraan dengan menjadikan kebangsaan sebagai induk kepada semua perkongsian. Keakuan yang bergerak melalui jalan kebangsaan boleh membentuk kesatuan negara-negara yang sama rumpun bahasa. Keakuan juga boleh bergerak melalui keagamaan dan ia mampu membentuk kesatuan negara-negara seagama yang lebih besar kumpulannya daripada kesatuan melalui kebangsaan. Selain itu keakuan juga boleh bergerak melalui kemanusiaan. Bila kemanusiaan menjadi faktor kesamaan maka semua bangsa dan semua negara di dunia boleh membentuk kesatuan seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Walaupun keakuan menggabungkan dirinya ke dalam perkumpulan namun, kepentingan keakuan itu sendiri tidak terhapus hanya mungkin lebih terkawal. Apabila berada dalam kumpulan kecil kepentingan peribadi lebih menguasai keakuan itu. Bila kumpulan lebih besar terbentuk kepentingan kedaerahan, kenegerian dan kebangsaan lebih menonjol. Ini bermakna keakuan boleh berubah menjadi kedaerahan, kekelaban, kenegerian, kebangsaan, kenegaraan, keagamaan dan sebagainya. Walaupun ia memakai pakaian yang berbeza-beza namun ia tetap berasaskan keakuan individu itu sendiri. Jadi, tenaga yang telah memasuki seseorang individu itu tetap mempengaruhi keakuannya walaupun ia memakai pakaian yang berbagai-bagai. Tenaga yang telah menguasai seseorang itulah yang mempengaruhi tindak-tanduk individu itu di dalam pakaian semasa yang dipakainya.

Kita telah melihat bagaimana seseorang itu dimasuki oleh berbagai-bagai jenis tenaga perosak. Tenaga perosak itu akan bergerak melalui individu tersebut untuk masuk ke dalam kumpulan yang dianggotainya. Biasanya ia akan masuk sebagai tenaga taksub kepada kumpulan, yang berasaskan taksub kepada diri sendiri. Kepentingan diri yang tersembunyi di dalam kepentingan kumpulan itulah yang dijadikan topeng. Tenaga taksub ini akan memperlihatkan yang kumpulannya sahaja yang mempunyai hak dan yang benar. Sering kali tenaga taksub membuat manusia bertindak di luar batas kemanusiaan.

Kita pernah menyaksikan kesan tenaga taksub yang mencetuskan kekacauan pada perlawanan bola sepak. Bermula dengan taksub kepada kedirian satu kumpulan manusia yang berkongsi faktor kesamaan yang serupa bergabung untuk mengwujudkan tenaga taksub yang sangat kuat. Tenaga taksub itu tidak mahu tunduk kepada kekalahan. Jika kumpulannya kalah maka kekalahan itu adalah kerana ia dikhianati. Apabila berhadapan dengan kekalahan tenaga taksub akan mencari si pengkhianat. Biasanya yang menjadi ‘pengkhianat’ dalam perlawanan bola sepak adalah pengadil dan penjaga garisan. Pemain-pemain lawan juga boleh menjadi ‘pengkhianat’ kerana mencederakan pemain harapannya. Jika tenaga taksub ini keluar secara terkawal maka yang keluar hanyalah rungutan dan makian sebagai menunjukkan kemarahan kepada pengadil, penjaga garisan dan pemain-pemain lawan. Jika tenaga taksub dapat menguasai mangsanya dengan sepenuhnya maka akan tercetuslah ‘peperangan menghapuskan pengkhianat’. Oleh kerana tenaga taksub bergerak dalam kedua-dua kumpulan yang terlibat maka bertembunglah tenaga yang kuat dari dua pihak itu. Bila taksub sudah menguasai akal fikiran tidak terdaya lagi mengawal. Terjadilah kekacauan yang besar. Dua kumpulan yang besar ‘berperang’ yang pada asasnya adalah dua individu yang taksub kepada diri masing-masing.

Taksub kedirian apabila bergerak melalui kaum atau bangsa akan terbentuklah semangat perkauman yang melampau. Semangat perkauman yang sederhana adalah sesuatu tabiat yang semulajadi bagi manusia. Semangat ini yang mendorong manusia mencari kesejahteraan kepada bangsa mereka. Ia juga merupakan semangat menyintai bangsa. Boleh dikatakan semua anggota sesuatu bangsa mempunyai rasa kecintaan kepada bangsa sendiri. Ia adalah sesuatu yang normal. Tetapi sekiranya ia menjulang tinggi melebihi batas normal ia menjadi melampau, bertukar kepada taksub. Ahli bangsa yang normal, yang tidak taksub, akan bekerja membangun bangsa sendiri tanpa melupai bangsa lain yang juga mempunyai hak dan kepentingan. Golongan yang seperti inilah yang biasanya menjadi pemimpin bangsa yang boleh berkompromi dengan pemimpin bangsa yang lain, yang juga tidak taksub. Pekerjaan pemimpin yang begini akan mendapat tentangan daripada individu-individu yang taksub dalam kumpulan bangsanya dan juga bangsa lain. Apabila tenaga taksub dapat mengalahkan tenaga kewarasan akan timbullah rusuhan kaum, sebagaimana yang dapat dilihat berlaku di seluruh dunia.

Bagi setiap bangsa ada sesuatu yang ditaksubkan oleh kebanyakan ahli anggota bangsa tersebut. Sesuatu itu adalah hak bangsa. Hak bangsa itu boleh jadi kuasa politik, kuasa ekonomi, kebudayaan dan adat resam atau apa sahaja yang dicintai oleh kebanyakan ahli bangsa itu. Tenaga taksub yang terkawal akan keluar dari kandangnya jika hak bangsa ini dicabuli. Oleh yang demikian menghormati hak sesuatu bangsa itu penting untuk membendung berlakunya rusuhan antara kaum. Bangsa-bangsa yang terlibat harus memahami dan menghormati hak bangsa lain dan memperakui keluhuran bangsa itu mempertahankan hak mereka. Semua bangsa harus sampai kepada titik persefahaman bersama.

Semangat perkauman yang taksub harus ditekan dengan semangat kemanusiaan yang murni. Semua manusia dinamakan manusia kerana mereka mempunyai kemanusiaan. Begitu juga semua haiwan dinamakan haiwan kerana mereka mempunyai kehaiwanan. Manusia sejak kewujudan manusia yang pertama Hinggalah kepada manusia yang terakhir akan tetap memiliki kemanusiaan. Kemanusiaan sejak manusia yang pertama akan tetap mengikat keturunan manusia, sehingga tidak ada manusia yang menjadi haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Andaikata rantaian kemanusiaan ini putus akan berlakulah kekacauan pada kelahiran manusia, mungkin ramailah ibu-ibu yang tidak melahirkan manusia sebaliknya melahirkan harimau, tikus, rambutan, ikan dan lain-lain. Tetapi oleh kerana rantaian kemanusiaan tidak putus dan tidak akan putus maka ibu-ibu akan terus melahirkan manusia sehinggalah kepada ibu terakhir yang melahirkan anak. Jadi, semua manusia diikat oleh kemanusiaan.

Apakah kemanusiaan? Bagaimanakah rupanya? Kemanusiaan adalah tanda pengenalan yang membezakan manusia daripada yang bukan manusia. Haiwan mempunyai tanda pengenalannya dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tanda itulah yang menyebabkan satu jenis dapat dikenal dan dibezakan daripada jenis yang lain. Tiap jenis membawa unsur atau sifat khusus untuk jenisnya yang dengan itulah ia dikenal. Kemanusiaan membawa unsur atau sifat khusus yang boleh membezakannya daripada bukan manusia. Walaupun manusia dikenali sebagai manusia kerana unsur atau sifat kemanusiaan yang menguasainya namun tidak ada sesiapa yang dapat melukis rupa kemanusiaan itu. Orang boleh melukis rupa Ali, Ah Chong dan Mutusami tetapi tidak mampu melukis rupa kemanusiaan yang dimiliki oleh Ali, Ah Chong dan Mutusami sedangkan kemanusiaan itulah yang menyebabkan Ali, Ah Chong dan Mutusami dikenali sebagai manusia.

Kemanusiaan bukanlah sesuatu yang boleh digambarkan. Tidak ada alat yang dapat menzahirkan kemanusiaan. Jika dicari kemanusiaan pada semua manusia yang masih hidup dan juga yang telah mati, kemanusiaan hanya boleh diakui kewujudannya tetapi tidak dapat ditemui. Ia tidak boleh ditemui dalam diri manusia tetapi diakui mengikat semua manusia. Jadi, semua manusia adalah serupa, iaitu mereka berkongsi kemanusiaan yang sama. Mereka adalah satu bangsa iaitu bangsa manusia. Tidak ada manusia yang berbangsa haiwan atau tumbuh-tumbuhan atau jin. Manusia yang satu bangsa itu berpecah-pecah kepada berbagai-bagai bangsa berdasarkan sifat keakuan yang mengheret mereka pada jalan kekeluargaan dan kumpulan. Fakta sejarah dan geografi mengikat manusia secara berkumpulan. Apa yang dipanggil bangsa itu sebenarnya hanyalah keakuan individu-individu yang berkongsi hakmilik terhadap kesan sejarah dan geografi yang sama. Manusia menjadi berbeza-beza lantaran hakmilik bangsa yang diwujudkan oleh sejarah dan geografi. Tetapi manusia tetap sama dari segi kemanusiaan. Semua manusia berkongsi nilai-nilai murni kemanusiaan yang sama. Nilai-nilai murni kemanusiaan itulah yang mendorong semua bangsa membentuk Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Kemanusiaan membuat manusia memiliki sistem nilai yang serupa. Hanya Perbezaan yang kecil sahaja terdapat di sana sini. Semua bangsa manusia mengakui mencuri dan membunuh itu salah. Oleh sebab sistem penilaian yang ada pada diri manusia itu serupa maka ahli satu bangsa boleh menggubal undang-undang dan tatacara yang mampu diterima oleh semua bangsa di dunia. Nilai-nilai murni kemanusiaan selalunya ditekan oleh tenaga taksub keakuan dan kebangsaan. Tenaga-tenaga perosak yang menguasai manusia menggunakan taksub sebagai alasan untuk meruntuhkan nilai-nilai murni tersebut. Oleh sebab pentingnya memelihara nilai yang murni daripada dinodai oleh ketaksuban yang hilang pertimbangan maka wujudlah apa yang dikenali sebagai agama.

Ajaran yang dibawa oleh agama-agama boleh dibahagikan kepada dua bahagian besar. Pertama, hubungan manusia dengan manusia. Kedua, hubungan manusia dengan Tuhan. Agama bercanggah pandangan tentang Tuhan tetapi berpakat dalam kebanyakan hal yang menyentuh kemanusiaan. Dalam aspek kemanusiaan agama menyetujui nilai-nilai murni yang sudah ada pada kemanusiaan. Nilai buruk dan baik yang dibentangkan oleh kemanusiaan itulah juga nilai buruk dan baik yang dibentangkan oleh agama. Kemanusiaan dan agama sama-sama menyalahkan perbuatan seperti mencuri, membunuh, rasuah dan lain-lain. Tidak ada percanggahan di antara agama dengan kemanusiaan. Ahli fikir dapat menghasilkan perundangan kemanusiaan yang selaras dengan agama tanpa merujuk kepada ahli agama. Di sini dapat dilihat betapa sesuainya kebanyakan agama dengan kemanusiaan.

Agama mempunyai tarikan dan pengaruh yang kuat terhadap manusia. Oleh itu tenaga agama seharusnya digunakan dengan bijak di dalam membendung api perkauman. Agama harus menjadi alat yang penting dalam mengharmonikan berbagai-bagai kaum, bangsa dan agama dalam sesebuah negara. Setiap penganut sesuatu agama harus didedahkan kepada nilai murni yang diperjuangkan oleh agama tersebut dan mereka juga harus disedarkan bahawa penganut agama lain juga memperjuangkan nilai murni yang serupa. Titik pertemuan dan persefahaman dalam agama-agama harus ditonjolkan supaya semua pihak berjuang ke arah yang sama yang tidak bertentangan dengan nilai yang sudah dimiliki oleh semua orang. Wakil tiap-tiap agama harus lebih kerap berjumpa dan berbincang bagi membentuk arah kehidupan rakyat di dalam satu-satu negara itu. Jika konsep ketuhanan tidak dijadikan isu perbalahan maka semua ahli-ahli agama-agama dapat duduk dengan harmoni membincangkan isu manusia sejagat.

Perlu pula diingatkan bahawa dalam kumpulan agama terdapat juga individu yang dikuasai oleh tenaga taksub. Tenaga taksub yang merosakkan apabila memakai pakaian agama akan lebih sukar dikawal. Taksub yang berjaya menggunakan agama dapat menguasai mangsanya dengan kuat. Orang berkenaan tidak dapat mengawal perasaannya dalam banyak perkara yang dianggapnya sensitif bersabit dengan agama, padahal kehendak agama berbeza daripada fahamannya. Paling merbahaya ialah tenaga taksub dapat menggunakan isu yang paling mulia di sisi agama iaitu jihad. Isu jihad membuat orang sanggup membunuh dan dibunuh. Orang yang dikuasai oleh taksub yang menggunakan agama akan membunuh dan dibunuh dengan keyakinan dia berjihad, padahal jihad yang dikehendaki oleh agama tidak seperti yang diperjuangkannya. Jihad agama yang tulen dengan jihad yang digerakkan oleh tenaga taksub kedirian sangat berbeza.

Saidina Ali r.a telah menunjukkan cara berjihad yang tulen. Dalam satu peperangan Beliau r.a telah dapat menguasai musuhnya. Musuh itu sudah jatuh ke tanah dan tidak berupaya lagi mempertahankan diri. Ali r.a sudah pun mengangkat pedangnya untuk memancung musuh Allah itu. Pada ketika itu juga musuh Allah itu memaki-maki Ali r.a. Tiba-tiba Ali r.a menjatuhkan pedangnya dan melepaskan musuhnya itu. Bila ditanya mengapa beliau berbuat demikian Ali r.a menceritakan bahawa tatkala dia mengangkat pedang untuk membunuh musuh itu dia mahu membunuhnya kerana Allah. Bila musuh itu memakinya dia mahu membunuh musuh itu kerana dirinya bukan kerana Allah. Sebab itulah beliau a.s membebaskannya kerana tidak mahu mencabut nyawa manusia melainkan kerana Allah. Inilah yang dinamakan jihad yang tulen. Selain itu bukan jihad tetapi semangat dan tenaga taksub yang merasuk seseorang dengan berselindung di sebalik agama.

Ahli masyarakat haruslah dapat membezakan di antara semangat perkauman yang sihat dengan semangat perkauman yang tidak sihat. Kedua-duanya memang menyintai kaum atau bangsa masing-masing dan bersedia mempertahankan hak kaum atau bangsanya itu. Perbezaan antara keduanya ialah semangat yang sihat boleh melihat kebenaran dan kesalahan yang berlaku dalam kalangan mereka dan boleh juga melihat kebenaran dan kesalahan yang berlaku dalam kumpulan lain. Mereka boleh berbincang dan menerima pendapat yang baik daripada kaum lain. Mereka mempertahankan hak mereka tanpa menceroboh hak kaum lain.

Semangat yang tidak sihat pula tidak melihat tetapi terus membuat hukuman bahawa kaum mereka sentiasa benar dan tidak mungkin bersalah. Hanya pendapat kaum mereka sahaja yang didengar. Kaum lain sentiasa tidak benar dan bersalah, dan pendapat mereka tidak boleh dipakai. Golongan yang sihat lebih cenderung untuk bermusyawarah sementara golongan yang tidak sihat lebih menekankan soal ‘jihad’. Konsep jihad ada pada semua agama. Oleh yang demikian semua pemuka atau pemimpin agama berkewajipan mengawal tenaga taksub yang cuba menggunakan senjata yang merbahayakan ini.

Jika kita soroti penyakit perkauman yang dihadapi oleh seseorang individu kita akan dapati ia berpangkal kepada tenaga-tenaga penyakit yang menguasai dirinya sendiri. Tenaga-tenaga ganas, dendam dan yang seumpamanya terpendam dalam dirinya tidak dapat keluar membaham orang yang diingininya. Perkauman atau perkumpulan menjadi jalan keluar bagi tenaga tersebut melepaskan geramnya. Orang yang semacam inilah mengamuk di atas padang bola dengan alasan dialah peminat setia pasukan negeri atau kelabnya. Dia tidak sedar yang dirinya sudah menjadi tunggangan tenaga perosak yang tidak menemui jalan keluar. Orang lain juga menjadi peminat dan penyokong setia tetapi dapat mengakui kemasukan bola ke dalam jaring pasukannya sebagai gol sementara dia menganggapnya sebagai bukan gol malah ia adalah penipuan.

Ahli taksub bukan sahaja bergerak di atas padang bola. Ia boleh bergerak di mana-mana sahaja termasuklah Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Dewan Negeri. Ada ahli dewan yang menutup telinga, mata dan mulutnya ketika perbahasan kemudian secara spontan mengangkat tangannya apabila ahli kumpulannya membuat usul. Apabila ahli kumpulan lain membuat perbahasan ahli yang menutup telinga, mata dan mulut tadi akan membuka semuanya untuk menggangu perbahasan yang sedang berjalan. Semangat perkauman yang ditunjukkan di dewan-dewan boleh merebak ke kampung-kampung untuk membakar segala usaha yang dibuat untuk membendung rusuhan kaum. Rakyat seharusnya dididik untuk berfikir dan memandang secara sejagat selaras dengan ajaran agama, bukan terkongkong dengan kedaerahan dan perkauman yang sempat yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak agama.

Saturday, January 22, 2011

PENYAKIT KESEPIAN


Kesepian biasanya dikaitkan dengan kehidupan bersendirian, tidak bercampur gaul dengan orang ramai dan tidak memperdulikan apa yang berlaku di sekeliling. Ramai orang tidak sedar bahawa kesepian boleh menimpa sesiapa sahaja termasuklah orang yang nampaknya aktif di dalam masyarakat dan sentiasa dikelilingi oleh orang ramai. Kesepian bukanlah benteng yang memisahkan jasmani seseorang daripada orang lain. Ia adalah suasana dalam jiwa. Benteng berada di dalam jiwa bukan berada di luar tubuh badan. Orang boleh berada di tengah-tengah hingar bingar pasar tetapi jiwanya berasa kesepian. Orang boleh berada di tengah-tengah hilai ketawa keluarga tetapi jiwanya berasa sepi. Orang boleh berada di tengah-tengah kesibukan pekerjaan tetapi jiwanya masih berada sepi. Orang yang gemar bersendirian pula tidak bermakna dia kesepian. Seorang pengarang lebih suka bersendirian dengan mesin taipnya tanpa dia berasa kesepian. Seorang penyair lebih suka bersendirian dengan kertas dan kalamnya tanpa dia berasa sepi. Seorang ‘abid lebih suka bersendirian dalam bilik khalwat tanpa dia berasa sepi. Seorang pelukis lebih suka bersendirian di puncak gunung dengan kertas lukisannya tanpa dia berasa kesepian.

Lawan kepada kesepian ialah keriangan atau keceriaan. Manusia yang paling riang ialah kanak-kanak. Hujan yang turun perlahan-perlahan membuatnya riang kerana dia dapat berendam di dalam lumpur. Hujan yang turun lebat sehingga banjir masih membuatnya riang kerana dia boleh bermain sampan dan pelampung. Angin yang bertiup perlahan membuatnya riang kerana dia dapat bermain tanpa terasa keterikan panas matahari. Angin yang bertiup kencang membuatnya riang kerana dia boleh bermain laying-layang. Angin ribut juga membuatnya riang melihat pepohon menari-nari. Kerbau berlagak membuatnya riang. Arnab melompat membuatnya riang.

Oleh sebab kanak-kanak sentiasa riang dan tidak mudah dihimpit oleh kesepian maka perubahan pada jiwa kanak-kanak atau jiwa keanakan itu yang patut dikaji bagi memahami maksud kesepian. Kita perhatikan peristiwa yang menimpa Sinani. Sinani tinggal bersama-sama dengan ibunya di sebuah kampung. Dia adalah seorang kanak-kanak yang cerdik, cergas dan periang. Satu hari ibunya membawanya berjalan-jalan ke bandar. Sinani terpandang sebuah anak patung di sebuah kedai. Hatinya sangat berkenaan dengan anak patung itu. Dimintanya ibunya membelikannya anak patung itu tetapi ibunya tidak dapat membelinya kerana kesempitan wang. Sinani tidak memaksa ibunya tetapi hatinya tetap mengingini anak patung tersebut. Dia juga telah memberikan nama kepada anak patung itu. Namanya Si Comel.

Sinani berazam untuk membeli Si Comel pada satu hari nanti. Sejak hari itu Sinani mengumpulkan wang untuk Si Comel. Dia sanggup menahan lapar. Wajah Si Comel selalu di ruang matanya. Setelah lama berjimat mengumpulkan wang akhirnya Sinani berjaya mengumpulkan sejumlah yang mencukupi untuk membeli Si Comel. Satu hari dia pergi ke bandar seorang diri untuk mendapatkan Si Comelnya. Sesampai sahaja di kedai anak patung Sinani terus mengambil Si Comel, ditimang, didakap dan diciumnya. Dia benar-benar merasakan yang Si Comel sudah menjadi miliknya. Dia tidak ragu-ragu lagi untuk memiliki Si Comel yang sudah sekian lama dia idamkan. Kemudian Sinani menyeluk sakunya untuk mengambil wang dan membayar harga Si Comel. Alangkah terkejutnya dia mendapati sakunya kosong. Rupa-ruapanya penyeluk saku sudah mengebas wang untuk membeli Si Comelnya. Dengan hati yang berat diletakkannya kembali Si Comel. Direnungnya Si Comel dengan hati yang sayu. Baharu sebentar tadi dia merasakan Si Comel sudah menjadi miliknya. Kini dirasakannya Si Comel begitu jauh sekali walaupun dia dapat memandangnya. Dia merasakan di antaranya dengan Si Comel terdapat jurang yang sangat dalam dan luas. Cita-citanya untuk memiliki Si Comel sudah musnah. Dalam keadaan sayu begitu dia terkenangkan ibunya. Apabila dia berasa sedih dia akan merebahkan kepalanya keribaan ibunya. Belaian mesra ibunya akan menghilangkan kerisauan dan kesedihan di jiwanya. Dia berjalan pulang membawa kesayuan dan berharap mendapatkan penawar pada dakapan dan belaian ibu tersayang.

Dalam perjalanan pulang Sinani terserempak dengan seekor harimau. Harimau itu mengejarnya. Dia lari dengan penuh ketakutan. Keinginan terhadap ibunya semakin kuat untuk menyelamatkannya daripada harimau yang sedang mengejarnya itu. Dia lari dan terus lari tanpa menoleh ke belakang. Akhirnya dia sampai ke rumahnya. Dia masih lagi berasa sayu dan diselubungi rasa takut yang amat sangat. Dia sangat letih. Dia mahu mencurahkan ketakutan, kesayuan dan keletihannya ke atas riba ibunya. Dia mahukan belaian sayang ibunya untuk menyapu segala duka di hatinya. Dengan harapan yang menggunung itu dia menaiki tangga rumahnya. Apabila memasuki rumahnya Sinani melihat ramai orang berkumpul mengelilingi ibunya. Datang seseorang membisikkan ke telinganya. Ibunya baharu sahaja meninggal dunia. Sinani menjerit memanggil ibunya dan menerpa mayat ibunya. Ibunya tidak bergerak. Ibunya tidak menjawab seruannya. Ibunya tidak memandang kepadanya. Ibunya tidak dapat membelainya untuk menghilangkan kesedihan di hatinya. Ibunya sudah pergi buat selama-lamanya. Ibunya sudah meninggalkannya keseorangan. Dia sudah hilang segala-galanya. Apa juga perasaan yang terkandung dalam dirinya mati bersama-sama ibunya. Dia tidak berasa takut lagi. Dia tidak berasa sayu lagi. Dia juga tidak berasa keletihan lagi. Dia sudah lupakan Si Comel. Dia juga sudah lupakan harimau yang tadi mengejarnya. Sinani sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Seluruh isi dunia ini sudah tidak bererti apa-apa lagi baginya. Jeritannya memanggil ibunya adalah perkataan yang terakhir yang keluar dari mulutnya. Kini dirinya sudah tertutup. Apa sahaja yang datang dari luar tidak dapat menembusi ke dalam jiwanya. Apa juga yang ada dalam jiwanya tidak dapat mencari jalan keluar. Jiwanya sudah kehilangan daya rasa. Hanya satu sahaja daya rasa yang ada dalam jiwanya, iaitu dia keseorangan dan dia sudah kehilangan segala-galanya. Dia tidak memperdulikan apa yang berlaku di sekelilingnya dan tidak memperdulikan juga apa yang berlaku kepada dirinya. Dia seolah-olah berada dalam bekas kaca yang menghalang apa sahaja yang dari luar sampai kepadanya dan apa sahaja yang dari dirinya terlepas keluar. Dalam bekas kaca itulah wujud satu alam bagi Sinani. Alam itu bernama kesepian.

Jadi, kesepian adalah keadaan hati yang tidak dapat menerima bahan dari luar dan tidak dapat mengeluarkan bahan dari dalam. Ia merupakan benteng ghaib yang memisahkan seseorang daripada dunia luar dan memisahkannya daripada dirinya sendiri. Ia terbina akibat kehilangan sesuatu yang sangat dihajati. Biasanya ia terbentuk melalui satu-satu peristiwa yang sangat kuat mencengkam hati, seperti kematian orang yang sangat dikasihi dan diharapkan. Peristiwa itu menjadi suis menghidupkan lampu kesepian dan memadamkan lampu yang mengeluarkan cahaya atau warna yang sensitif dengan suasana keliling.

Dia adalah umpama orang yang hidungnya tersumbat. Walaupun disiram dengan minyak wangi namun, kewangian itu tidak mampu dihidunya. Dia juga umpama orang yang pekak telinganya. Suara halilintar menggegar bumi tidak berupaya menggetarkan gendang telinganya. Dia adalah umpama orang yang lidahnya tidak dapat membezakan antara manis dengan masin. Dia adalah umpama orang buta yang tidak dapat melihat suasana di kelilingnya. Dia seolah-olah berada dalam bola kaca sementara isi dunia berada di luar ataupun semua isi dunia berada dalam bola kaca dan dia berada di luar.

Kesepian bukan sahaja menimpa jiwa kanak-kanak. Orang dewasa juga boleh dihinggapi penyakit ini. Secara umumnya manusia ini mempunyai lampu keanakan yang terus menyala sejak dari kecil Hinggalah dia tua dan mati. Seorang yang telah tua masih dapat menyertai permainan ‘bodoh’ cucu-cucunya. Dia berasa seronok dengan permainan itu seolah-olah dia juga seorang kanak-kanak seperti cucunya. Seorang yang telah dewasa berasa seronok dan gembira bila mendengar cerita tentang kelakuannya sewaktu kanak-kanak dahulu hinggakan dia seolah-olah dapat melihat keadaannya di zaman kanak-kanak itu. Inilah lampu keriangan yang menerangi jiwa seseorang. Andainya lampu ini diserkup daripada menerangi jiwa maka jiwa itu akan merasai kekosongan yang boleh membawa kepada kesepian.

Bagaimana lampu keriangan seorang dewasa boleh padam sehingga kegelapan cahaya kesepian menyelubungi jiwanya?

Kes kajian

Sebagai bahan kajian kita kembali meneliti kisah Sukma Dewi yang tidak jadi berkahwin dengan Kamasutra. Sukma Dewi dibesarkan di dalam rumah tangga di mana ibunya menjadi nakhoda sementara bapanya menjadi ‘pak turut’. Sukma Dewi selalu melihat perkara-perkara yang tidak patut dilakukan oleh ibunya kepada bapanya. Bapanya tidak boleh ‘mengangkat muka’ langsung di hadapan ibunya. Sukma Dewi melihat kelemahan yang ada pada bapanya. Bapanya tidak berupaya menjadi pelindungnya apabila berhadapan dengan ibunya. Dalam jiwanya wujud kehausan kepada ‘bapa’ yang mampu melindunginya. Kecenderungannya kepada ‘kebapaan’ membuatnya tidak berminat dengan teman-teman lelaki di sekolahnya. Dia lebih berminat kepada guru-guru yang mampu memenuhi ketandusan ‘kebapaan’ dalam jiwanya. Kawan-kawan bapa dan ibunya selalu mengunjungi rumahnya. Mereka juga tidak menarik minat Sukma Dewi kerana kebanyakan mereka itu sama seperti bapanya, tunduk kepada ibunya.

Jejaka yang kala dengan ibunya tidak akan dapat menawan hati Sukma Dewi. Dia menganggap lelaki yang tunduk kepada ibunya sebagai lelaki yang lemah dan tidak akan berupaya menjadi pelindungnya. Sebab itu dia tidak tertarik dengan lelaki-lelaki yang cuba memikatnya, yang semuanya adalah kawan-kawan ibu dan bapanya. Tanpa disedarinya hati kecilnya mengharapkan ada ‘orang luar’ yang akan datang ‘menyelamatkannya’. Harapan ini tertanam dalam jiwanya sejak dia kecil. Sudah ada dalam alam impiannya seorang ‘putera raja’ datang berkuda lalu menyambarnya dan membawanya pergi jauh daripada kekuasaan ibunya. Sejak kecil dia sudah menyintai seorang putera raja yang akan datang kepadanya di suatu hari nanti. Bila dia meningkat remaja kerinduannya kepada jejaka impian itu semakin mendalam walaupun dia tidak tahu siapa jejaka itu dan bagaimana rupanya. Tetapi persediaan untuk menyintainya sudah tertanam dam jiwa Sukma Dewi. Dia sudah menyintai seseorang tanpa nama tanpa rupa.

Satu hari datang seorang lelaki ke rumah Sukma Dewi. Lelaki itu tidak pernah ditemuinya tetapi sering didengar cerita mengenainya. Ibunya selalu memuji-muji lelaki tersebut. Kedatangan lelaki itu mendapat sambutan yang berbeza daripada ibunya. Ibunya tidak pernah menghormati tetamu lain seperti tetamu kali ini. Baharu pertama kali Sukma Dewi melihat seorang lelaki sejati yang dapat menundukkan ibunya. Inilah putera raja yang muncul dalam impiannya. Inilah jejaka yang dinanti-nantikannya. Kini jejaka impiannya sudah bernama dan sudah berupa. Kamasutra itulah jejaka yang dapat membawanya keluar dari kurungan ibunya. Di antara semua lelaki yang ditemuinya Kamasutra seorang sahaja yang telah membangkitkan rasa gerun dalam jiwanya. Dadanya seakan-akan mahu pecah apabila berhadapan dengan lelaki ini. Kamasutra itulah suis yang menyalakan lampu cinta dalam hatinya.

Sukma Dewi menunggu masa yang lama sebelum Kamasutra menyedari keadaan dirinya. Bila Kamasutra sudah mengerti akan perasaannya Sukma Dewi merasakan dunia ini adalah miliknya. Dia sangat bahagia sekali. Dia tahu Kamasutra sudah beristeri. Dia rela menjadi isteri kedua Kamasutra. Dia sanggup menghadapi apa juga kesusahan untuk hidup bersama-sama lelaki impiannya. Hatinya yang sekian lama gersang kini sudah disirami oleh hujan. Dia lena dibuai oleh mimpi indah.

Sukma Dewi tersentak dari lamunannya. Ibunya menyuruhnya memaksa Kamasutra agar menceraikan isterinya jika mahu berkahwin dengan Sukma Dewi. Sukma Dewi tersentak. Baharu dia sedar rupa-rupanya menyintai suami orang bukanlah sesuatu yang mudah dan indah. Tetapi perasaan cinta masih kuat menguasai jiwanya. Sukma Dewi lebih tersentak lagi apabila satu hari Datin Sukasih menemuinya. Tubuhnya kedinginan apabila bersalaman dengan perempuan yang mungkin menjadi madunya. Datin Sukasih bercakap dengan lemah lembut, merendah diri dan kadang-kadang menangis. Dia meminta Sukma Dewi berkorban demi menyelamatkan rumah tangganya yang sudah didirikan lebih daripada dua puluh tahun. Anak-anaknya juga sudah ramai. Apakah Sukma Dewi sanggup melihat perempuan lain menderita bersama-sama anaknya. Bukankah Sukma Dewi juga seorang perempuan. Tentu dia dapat merasakan apa yang dirasai oleh perempuan lain.

Sukma Dewi berperang dengan dirinya sendiri. Dia dapat merasakan penderitaan yang dialami Datin Sukasih. Dia berasa bersalah menyebabkan rumah tangga orang bergoncang. Jiwanya semakin tertekan apabila ibunya asyik mendesaknya supaya memaksa Kamasutra menceraikan isterinya. Sukma Dewi tahu yang Kamasutra tidak akan berbuat demikian. Dan dia sendiri tidak tergamak melihat perkara itu berlaku. Perasaannya berbelah bahagi. Jiwanya terganggu. Mengapa dia ditakdirkan menghadapi semua ini? Dia tidak meminta untuk menyintai suami orang. Perasan itu datang sendiri. Mengapa orang memandang serong kepadanya. Kasih sayangnya kepada Kamasutra adalah sejati, bukan dibuat-buat, sama sejati dengan kasih sayang Sukasih ketika mula-mula bercinta dengan Kamasutra dahulu. Sukasih bertuah kerana bila lampu cintanya menyala Kamasutra berada di sampingnya, untuknya seorang, tanpa persaingan. Sukma Dewi pula bernasib malang. Ketika lampu cintanya menyala Kamasutra sudah menjadi milik orang lain. Mengapa begitu malang nasibnya?

Rasa simpati terhadap diri sendiri telah tumbuh dalam jiwa Sukma Dewi. Perasaan ini menjadi racun yang melemahkan keupayaan dirinya. Racun itu bertambah kuat menguasainya apabila dia melihat sudah ada tanda-tanda pergeseran di antara ibunya dengan kekasihnya. Bapanya juga ikut masuk campur, menasihatinya agar jangan meruntuhkan rumah tangga orang lain. Dia benar-benar menyintai Kamasutra. Jiwanya semakin tertekan tetapi masih tidak cukup kuat untuk membawanya berpisah dengan Kamasutra.

Satu hari berlaku pertengkaran di antara Kamasutra dengan ibu Sukma Dewi. Ibu Sukma Dewi gagal mendesak Kamasutra menceraikan isterinya. Perempuan yang selalu menang itu menjadi berang. Malam itu Sukma Dewi berhadapan dengan singa ibunya yang membela merak peliharaan ibunya itu. Sukma Dewi diserang dengan kata-kata yang pedas dan tajam. Sukma Dewi dibelasah. Belum cukup dengan itu ibunya mengeluarkan parang untuk ‘menyembelihnya’. Sukma Dewi benar-benar berasa takut dan mengalami kesakitan yang teruk. Dia melihat keadaan huru hara berlaku dalam kehidupan semua orang akibat perbuatannya. Jiwanya yang sudah tertekan ditekan lagi hingga ke paras maksimum ketuhanannya. Dia terpaksa bersumpah untuk memutuskan hubungannya dengan Kamasutra. Dia terpaksa bersumpah untuk mentaati kehendaki ibunya itu. Sumpah itu membunuh seluruh keinginan, cita-cita, angan-angan dan harapannya. Dia sudah rela mengorbankan dirinya demi kepuasan ibu bapanya dan demi memenuhi permintaan Datin Sukasih. Dia berkorban dengan sepenuh jiwa raga. Mulai saat itu Sukma Dewi tidak ada lagi, yang ada hanyalah sebatang tubuh yang tidak lagi sensitif dengan keadaan keliling. Perasaan seni dan halus yang menyemarakkan jiwanya sudah hilang. Tertutuplah hati Sukma Dewi dari dunia luar dan ghaiblah dunia luar dari hati Sukma Dewi. Terbinalah tembok yang memisahkan Sukma Dewi dari segala-galanya. Dia sudah kecewa mendapatkan putera raja yang sekian lama dinanti-nantikan untuk menyelamatkannya. Dia sudah berhadapan dengan harimau yang membaham jasadnya. Dia sudah mengalami ‘kematian’ dirinya sendiri. Tiupan bayu tidak lagi menyentuh kulitnya. Nyanyian burung tidak lagi menggetarkan gendang telinganya. Kilauan lampu neon tidak lagi menyentuh bola matanya. Dia sudah kehilangan segala-galanya. Sukma Dewi sudah masuk ke dalam alam kesepian.

Kesepian boleh juga menimpa ahli perniagaan yang bersemangat dan berazam membina empayar perniagaannya. Orang yang seperti ini adalah umpama seorang yang sedang membina bangunan yang tegap dan tinggi. Tiba-tiba datang bencana alam meruntuhkan bangunan tersebut. Hartanya habis, hutangnya banyak yang tidak terdaya dia membayarnya. Dia kemudian diistiharkan muflis. Sampailah dia kepada keadaan di mana dia sudah kehilangan segala-galanya. Tidak ada harta. Tidak ada tempat meminta pertolongan. Tidak ada sahabat tempat mencurahkan masalah. Dia bersendirian dan seterusnya mengalami kesepian.

Kesepian merupakan kesan yang mendalam daripada gabungan berbagai-bagai perasaan seperti kekecewaan, putus asa, kesedihan, ketakutan dan sebagainya. Si mangsa biasanya mengalami sesuatu kejutan besar yang tiba-tiba menimpanya, yang menyebabkan mentol lampu ‘keanakan’ dalam jiwanya terbakar. Alam kesepian adalah sebuah alam yang terpisah jauh daripada alam nyata. Percubaan mengembalikan orang berkenaan kepada alam nyata adalah satu tugas yang sukar dan memerlukan kesabaran serta masa yang agak lama. Si mangsa perlu didorongkan untuk mengerti bahawa tidak mungkin wujud satu suasana di mana seseorang itu kehilangan segala-galanya. Pasti ada yang masih tidak hilang dan ada yang tidak akan hilang selama-lamanya. Jika si mangsa seperti Sukma Dewi mengakui hakikat ini maka proses pengubatannya akan menjadi lebih mudah. Dia harus diberi galakan, walaupun bersendirian, untuk menghubungkan dirinya dengan alam semulajadi. Manusia yang telah membuatnya menderita. Alam semulajadi tidak pernah mengganggunya. Dia lebih mudah menerima kehadiran alam semulajadi daripada menerima kehadiran manusia. Alam semulajadi sentiasa bersimpati dengannya. Jika dia ada minat untuk memerhatikan ombak yang memukul pantai atau melihat bunga-bunga yang sedang berkembang atau mendengar nyanyian burung-burung, itu tandanya sudah wujud satu lubang halus pada tembok atau bekas kesepiannya.

Sesuatu dari luar sudah boleh menyelinap ke dalam dan satu ruang dalam jiwanya sudah mampu berinteraksi dengan sesuatu yang di luar. Dia kemudiannya akan mencari akan kasih sayangnya yang masih tinggal. Ketika itu adiknya yang masih kecil akan menarik minatnya. Dia dapat bermesra dan mencurahkan kasih sayangnya kepada adiknya tanpa sesiapa yang cemburu kepadanya, tanpa sesiapa yang menghalangnya dan tanpa sesiapa yang sakit hati dengannya. Dia memberi yang sejati dari jiwanya dan dia menerima yang sejati juga dari adiknya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada porak-peranda dan tidak ada kekecewaan. Semuanya adalah sejati dan murni. Ini juga yang diperolehinya daripada alam semulajadi. Adik yang masih kecil dan alam semulajadi sentiasa memberinya kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang tanpa batas dan melayannya dengan penuh kemesraan tanpa halangan.

Bagi orang yang tergelincir ke dalam alam kesepian kerana perniagaan, saham jatuh, jadi muflis dan sebagainya harus berhenti sejenak untuk merenungi kembali apa yang disangkanya kehilangan segala-galanya. Dia mesti menjawab beberapa pertanyaan seperti: Adakah dia mempunyai isteri dan anak? Adakah dia mempunyai sahabat yang walaupun tidak dapat membantu tetapi masih sanggup mendengar? Adakah dia masih mempunyai kaki dan tangan untuk berusaha? Adakah bumi tempat dia berpijak ini masih memberinya kesempatan untuk mencari rezeki? Jawapan positif kepada soalan-soalan tersebut akan menjadi ‘sesuatu yang masih ada dengannya’. Itulah modalnya dan mulakan kembali dari sana. Perhatikan pula kepada bangunannya yang telah runtuh dan membuatnya jatuh muflis. Bangunan dia telah mengumpulkan harta untuk membina bangunan tersebut? Bagaimana pula keadaannya ketika menguasai harta itu? Pasti akan diakuinya bahawa harta yang masuk ke dalam sakunya bercampur di antara yang benar dengan yang salah, seumpama minyak bercampur dengan air. Minyak yang bercampur dengan air tidak boleh digunakan untuk menggoreng dan air yang bercampur dengan minyak tidak boleh diminum. Kedua-duanya rosak. Apabila dia menggunakan minyak yang rosak dan meminum air yang rosak maka kerosakanlah yang mengenai dirinya.

Anggapkan kerosakan dan kehancuran yang terjadi sebagai balasan Tuhan kepada kita yang tidak cermat dalam menjalani kehidupan ini dan jadikan ia sebagai iktibar untuk membina kehidupan lain. Mudah-mudahan balasan yang dikenakan di dunia mengelakkan balasan di akhirat. Sekiranya manusia mengetahui keselamatan dan keampunan yang disediakan buat mereka yang telah menerima balasan di dunia nescaya mereka meminta agar dibalaskan sekarang, bukan di hari muka. Kegagalan, kekecewaan, bala dan bencana menjadi penebus dosanya di akhirat. Tuhan Yang Maha Lemah Lembut, Maha Pengasih tidak suka menghukum hamba-Nya dua kali.

Orang yang mengalami kekecewaan, kejatuhan dam bala bencana berpeluang menemui kekudusan yang sukar ditemuinya jika dia berjaya dan sejahtera. Adik yang kecil memberikan kekudusan. Alam semulajadi memberikan kekudusan. Keperitan hidup mencungkil kekudusan. Sumber kepada segala kekudusan adalah Tuhan Yang Maha Kudus. Dia sentiasa menanti hamba-Nya yang jatuh ke dalam kesepian agar kembali kepada-Nya. Sebab itulah orang yang mampu keluar dari alam kesepian akan ikut keluar bersamanya ialah tenaga positif yang sangat kuat. Dia akan menjadi seorang manusia yang tahu memberi tanpa berfikir untuk menerima. Kesenangan tidak menghilangkan syukurnya dan kesusahan tidak mencabut sabarnya. Bahkan senang dan susah menjadi sama sahaja baginya. Pada kedua-duanya itu ada nikmat dan Hikmat yang tersembunyi. Bukan sedikit bilangan manusia yang terlalu kecewa hinggakan hampir membunuh diri kemudian mereka bangkit semula menaburkan khidmat bakti kepada manusia sejagat tanpa penat lelah tanpa meminta upah, pujian atau sanjungan. Orang yang tidak dapat keluar dari alam kesepian akan rugi dua kali, rugi di dunia dan lebih rugi lagi di akhirat.

Wednesday, January 19, 2011

ISTERI YANG MENGKHIANATI SUAMI


Pengkhianatan isteri terhadap suami meliputi bidang yang sangat luas. Pengkhianatan yang paling besar ialah menyerahkan kehormatannya kepada lelaki lain. Menggunakan harta suami tanpa izinnya juga termasuk dalam istilah pengkhianatan. Melayan lelaki lain dengan penuh kemesraan sehingga suami berasa tersinggung juga boleh dikatakan sebagai perbuatan khianat. Selain itu satu amalan yang masih lagi berlaku di dalam masyarakat kita ialah penggunaan ubat-guna dan ilmu pengasih. Perbuatan begini juga boleh dianggap sebagai perbuatan khianat. Oleh kerana perbuatan curang merupakan perbuatan khianat yang paling besar maka kita tumpukan perbincangan kita kepada masalah ini. Kita ingin tahu apakah yang merasuk seorang perempuan sehingga dia tergamak menyerahkan kehormatannya kepada lelaki yang bukan suaminya.

Kajian kes

Bagi tujuan kajian, kita ikuti kisah seorang perempuan bernama Siti Muslihat. Siti Muslihat berketurunan bangsawan. Dia adalah anak yang paling dimanjai oleh ibu bapanya. Sejak kecil lagi dia dididik dengan kesedaran akan asal usul kebangsawanannya. Dia sudah biasa dilayan secara hormat oleh jiran-jiran dan kawan-kawannya. Sebagai anak manja dia boleh mendapatkaan apa yang dia ingini. Dia tidak berjaya mendapatkannya secara lembut dia akan menggunakan kekerasan. Jika dia berkenaan kepada anak patung kawannya dia akan merebut anak patung tersebut. Dia tahu jika kawannya itu mengadu kepada bapanya maka bapanya akan membayar ganti rugi. Jadi, sejak kecilnya Siti Muslihat boleh mendapatkaan apa sahaja yang dia mahu. Beginilah dia dibesarkan dan dibentuk bertahun-tahun lamanya sehingga wujudlah dua ekor binatang dalam kandang dirinya. Haiwan yang pertama ialah mereka yang kecantikan dan kemuliaannya tidak boleh ditandingi. Binatang kedua pula ialah singa yang boleh merampas apa sahaja yang dia mahu dan singa ini juga bertugas melindungi kepentingan merak. Merak boleh muncul dalam diri Siti Muslihat kerana selain daripada dia seorang yang cantik dia juga diajarkan supaya mendewa-dewakan darah kebangsawanannya. Singa pula boleh muncul kerana dia sentiasa berani dan orang lain sentiasa takut kepadanya. Dia sangat yakin kepada dirinya kerana dia sentiasa memperolehi apa yang dia mahu. Dia sangat mementingkan diri sendiri kerana dia sudah biasa dilayan sebagai orang penting. Paling kuat menguasainya ialah sifat materialistic kerana dia sudah biasa dimewahkan.
Orang-orang yang mengunjungi ibu bapa Siti Muslihat terdiri daripada berbagai-bagai golongan. Antara mereka ialah dukun-dukun atau bomoh-bomoh dan mereka yang mengamalkan ilmu kebatinan. Siti Muslihat sebagai seorang yang cerdik dan lincah suka mengambil tahu perbualan orang tua. Bila meningkat remaja dia sudah mempunyai hubungan dengan orang yang demikian.

Siti Muslihat yang sudah remaja berkenalan dengan seorang jejaka tampan bernama Mat Salleh. Siti Muslihat berasa bangga kerana memiliki seorang kekasih yang kacak dan cocok dengan dirinya. Dia mabuk dalam alam percintaan dengan Mat Salleh. Dalam asyik mahsyuk itulah Siti Muslihat mendapat berita yang memeranjat dan mengecewakannya. Mat Salleh sudah mempunyai isteri. Siti Muslihat tidak mahu mengalah dan dia tidak mudah berputus asa. Dia memaksa Mat Salleh menceraikan isterinya. Mat Salleh tidak sanggup berbuat demikian dan dia juga tidak mahu melepaskan Siti Muslihat. Siti Muslihat meradang. Kemuliaan meraknya dicemarkan dan singanya diperhinakan. Tidak pernah dia berasa terhina seperti itu. Timbul azamnya untuk menyakiti hati Mat Salleh kerana dia tahu Mat Salleh masih mencintainya.

Dalam Siti Muslihat mencari-cari peluang untuk membalas dendam terhadap Mat Salleh muncul seorang jejaka dalam hidup Siti Muslihat. Jejaka ini bernama Mat Saad. Mat Saad berasal daripada keluarga yang miskin. Kehidupan yang dilaluinya dengan segala kesusahan membentuk rasa hina diri (inferiority complex) dalam kandang dirinya. Kebanyakan lelaki yang menghidapi penyakit ini suka berlagak seperti orang jantan yang kuat semangat dan mempunyai berbagai-bagai kelebihan. Dia suka menerima cabaran kawan-kawannya sebagai membuktikan yang dia mampu melakukan apa yang orang lain tidak mampu. Di satu pesta Mat Saad dicabar supaya memikat seorang gadis anak orang bangsawan. Mat Saad menerima cabaran itu dengan bangga. Gadis bangsawan yang sedang mengalami sakit hati terhadap kekasihnya itu melihat kedatangan Mat Saad sebagai kesempatan baginya membalas dendam terhadap kekasihnya. Siti Muslihat menerima kehadiran Mat Saad dengan penuh kemesraan. Mat Saad merasakan dia sudah memperolehi satu kemenangan kerana dia berjaya memikat gadis bangsawan. Ini menjadi penawar bagi penyakit rasa hina dirinya.

Perkenalan yang singkat membawa Siti Muslihat dan Mat Saad ke jinjang pelamin. Jinjang pelamin menjadi tempat pertemuan antara Siti Muslihat yang mahu membalas dendam terhadap Mat Salleh, dengan Mat Saad yang mahu membina harga diri. Siti Muslihat menjadikan Mat Saad sebagai alat untuk menyakiti hati Mat Salleh. Mat Saad pula menjadikan Siti Muslihat sebagai mahkota yang boleh dibanggakan kepada orang ramai.

Walaupun Siti Muslihat sudah berkahwin tetapi Mat Salleh masih juga mencintai dan merindui Siti Muslihat. Siti Muslihat juga masih teringatkan Mat Salleh walaupun dia berada dalam pelukan Mat Saad. Mat Salleh berbaik-baik dengan Mat Saad dan menggunakan persahabatan mereka untuk mengunjungi rumah Mat Saad bagi tujuan melihat Siti Muslihat. Mat Salleh sentiasa mencari-cari alasan untuk mengunjungi rumah Siti Muslihat, hinggakan dia berani bertandang ke rumah Siti Muslihat ketika Mat Saad tiada di rumah. Keadaan ini berlarutan sehingga pasangan Mat Saad dan Siti Muslihat mendapat seorang anak.

Mat Saad sangat menyayangi isterinya tetapi desas desus yang sampai ke telinganya membuatnya tidak dapat menahan sabar. Mat Saad menceraikan Siti Muslihat dengan talak satu. Setelah bercerai mat Saad termenung panjang. Dia rindukan anaknya yang dibawa oleh Siti Muslihat. Ketiadaan perempuan bangsawan di sampingnya menyebabkan dia tidak lagi bermahkota untuk dibanggakan. Mat Saad mengalami pergolakan jiwa yang sangat hebat. Siti Muslihat enggan membenarkannya menemui anaknya. Akhirnya Mat Saad mengalah. Dia merayu agar Siti Muslihat kembali ke pangkuannya. Siti Muslihat bersedia untuk kembali kepada Mat Saad tetapi dengan berbagai-bagai syarat. Jika tidak ada kepercayaan suami isteri rumah tangga tidak akan bahagia, demikian kata Siti Muslihat. Kalau Mat Saad percaya kepadanya Mat Saad tidak patut mendengar fitnah dan mencurigainya, demikian tambah Siti Muslihat. Mat Saad haruslah faham isterinya mempunyai ramai kenalan. Tidak patut Mat Saad cemburu kepada kawan-kawan Siti Muslihat sedangkan mereka juga adalah kawan Mat Saad. Mat Saad menerima sahaja walau berapa lori syarat yang dikenakan oleh Siti Muslihat. Dia berjanji tidak akan cemburu dan tidak akan curiga lagi terhadap isterinya. Dia akan memberikan kepercayaan penuh kepada isterinya. Pasangan Mat Saad dan Siti Muslihat pun kembali bercantum.

Selepas rujuk Mat Saad benar-benar berpegang dengan janji-janjinya. Dia tidak sedikitpun menunjukkan rasa cemburu dan curiga terhadap Siti Muslihat. Dia tidak mahu lagi kehilangan mahkota dan anak kesayangannya. Siti Muslihat diberi kebebasan penuh. Dia boleh pergi ke pesta sendirian sementara Mat Saad menjaga anak di rumah. Dia boleh pergi ke mana sahaja, menumpang kereta sesiapa sahaja atau membonceng motosikal sesiapa sahaja. Mat Saad tidak akan cemburu. Dia boleh bergurau, mencubit, menampar atau bertolak-tolakan dengan sesiapa sahaja, Mat Saad tidak akan cemburu. Tetamu yang datang ke rumah mereka bebas masuk hingga ke dapur atau ke bilik tidurnya untuk memanggil Siti Muslihat, Mat Saad tidak akan cemburu.

Walaupun Mat Saad tidak lagi menunjukkan tanda-tanda cemburu namun, pengalaman diceraikan sekali sudah cukup untuk membuat Siti Muslihat mencari muslihat. Ketika remajanya dia sudah biasa dengan ilmu menundukkan suami. Kini tiba masanya dia mengulang kaji pelajarannya dan mengamalkannya. Siti Muslihat mula memberikan bekalan ubat guna-guna kepada suaminya. Sejauh manakah kesan ubat guna-guna? Kita tidak bercadang untuk membincangkan keberkesanan ilmu bomoh atau dukun. Cuma kita ingin singkapkan beberapa fakta tentang tubuh badan manusia dan kesan terhadapnya apabila dimasukkan benda asing ke dalamnya. Tubuh manusia berjenis-jenis seperti manusia itu berbagai-bagai bangsa. Darah, daging dan anggota yang sesuai dengan jenisnya sahaja boleh diterima oleh tubuh seseorang. Manusia mempunyai darah yang tergolong kepada salah satu daripada empat kumpulan iaitu A, B, AB dan O. Darah kumpulan A hanya boleh menerima darah kumpulan A dan O. Darah kumpulan B hanya boleh menerima darah kumpulan B dan O sahaja. Darah kumpulan AB boleh menerima darah semua kumpulan. Darah kumpulan O hanya boleh menerima darah kumpulan O sahaja. Kemasukan darah yang tidak sesuai menyebabkan seseorang itu berasa seram sejuk, demam, kegelisahan, susah bernafas, kepada seakan-akan mahu pecah, sakit yang kuat pada bahagian tengkuk, dada dan bahagian belakang. Orang berkenaan boleh berasa cemas, kulitnya tegang dan sejuk, denyutan nadi menjadi cepat, tekankan darah menurun, berasa loya dan muntah-muntah, tetapi kebiasaannya tidak menyebabkan kematian. Jika darah yang tidak sesuai ditolak oleh tubuh begitu dengan bahagian tubuh yang lain. Biasanya dalam pembedahan plastik doktor menggunakan bahagian daripada pesakit sendiri untuk ditampalkan pada bahagian yang tercedera. Ini kerana bahagian tubuh manusia lain yang tidak sesuai akan menjadi musuh kepada tubuh pesakit. Pemindahan anggota seperti jantung, mata dan lain-lain hanya dibuat setelah anggota pemberi boleh diterima oleh tubuh penerima. Jika tubuh pesakit menolak anggota asing tetapi ia dipaksa juga menerimanya akan berlakulah kerosakan kepada tubuh pesakit.

Dalam pembuatan ubat guna-guna ada dukun yang menggunakan darah manusia dan bahagian tubuh mayat manusia. Ada yang menggunakan tulang orang mati untuk dijadikan serbuk. Ada pula yang membakar dagu orang mati untuk mendapatkan minyaknya dan banyak lagi cara penggunaan anggota manusia yang sudah mati dalam ilmu dukun yang sesat. Bahan-bahan beginilah yang diberi makan oleh isteri kepada suaminya (tanpa si isteri mengetahui keadaannya yang sebenar). Seorang suami itu dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan anggota daripada manusia lain. Terjadilah peperangan dalam diri orang berkenaan. Askar musuh akan cuba mengalahkan pertahanan tubuh tuan rumah. Bila bahan yang demikian dibekalkan terus menerus bertahun-tahun lamanya, maka askar musuh yang mendatang itu menjadi sangat kuat dan menguasai tubuh orang berkenaan. Berlakulah kerosakan kepada sistem semulajadi tubuhnya yang juga memberi kesan kepada jiwanya. Kerosakan yang paling teruk dihadapinya ialah tenaga batinnya menjadi lemah. Boleh jadi dia akan sampai kepada peringkat tidak mampu langsung mengeluarkan tenaga batinnya. Inilah akibat daripada ilmu pelemah suami. Orang yang lemah dan boleh dikuasai adalah orang yang lemah jiwanya dan batinnya, bukan sekadar lemah badannya.

Orang yang sering dibekalkan bahan-bahan asing ke dalam tubuhnya akan menjadi gian seperti penagih dadah. Sel-sel dalam tubuh penagih dadah sudah biasa dan selesa dengan dadah. Tanpa dadah badannya akan memberontak. Darah, daging, tulang dan seluruh bahagian tubuhnya mahukan dadah kerana sistem tubuhnya sudah bertukar menjadi sistem yang diperkuatkan oleh dadah. Tanpa dadah ia akan menjadi lemah. Begitu juga yang terjadi kepada mangsa ubat guna-guna. Isteri yang melihat suami yang sudah tidak sedikitpun “mengangkat muka” memberhentikan bekalan ubatannya. Pada masa ini si suami akan mengalami berbagai-bagai kegelisahan yang amat sangat. Tubuhnya lemah, tidak bermaya, tidak bersemangat, selalu menggeletar dan perasaannya tidak menentu. Si suami itu akan sampai kepada peringkat di mana dia tidak lagi berupaya menunaikan nafkah batin terhadap isterinya. Ketika inilah si isteri akan berasa kesunyian dan mengalami kekosongan yang sangat mendalam. Ia mendorong isteri untuk mencari kepuasan dengan lelaki lain.

Dalam meneliti kisah Mat Saad kita dapati dia bukan sahaja dilemahkan oleh bahan-bahan asing. Sikapnya yang menekan jiwanya sudah cukup untuk melemahkannya. Bukannya Mat Saad tidak mempunyai perasaan cemburu dan curiga. Dia hanyalah manusia biasa. Tetapi dia tidak berani menyatakan perasaan tersebut. Perasaan itu dipendamkannya sendirian. Memendamkan perasaan merupakan satu pertarungan hebat dalam diri sendiri. Dia banyak menggunakan kekuatan dan tenaganya untuk berlawan dengan dirinya sendiri bagi memenuhi tuntutan Siti Muslihat. Dia sendiri yang melemahkan dirinya zahir dan batin.

Mat Saad sudah terlalu lemah. Siti Muslihat sedang kesunyian. Mat Salleh masih mengekori Siti Muslihat. Bila ada kesempatan Mat Salleh akan menerkam. Siti Muslihat pula, sebagai seorang yang berharta, boleh mendapatkan khidmat daripada beberapa orang yang dikehendakinya di samping khidmat Mat Salleh.

Bila diikuti kisah Siti Muslihat maka kita temui bahawa kesilapan pada dasar pembinaan rumah tangga mengundang datangnya berbagai-bagai kesilapan yang lain. Dasar atau asas itu sangat penting bagi mendirikan bangunan yang kuat dan teguh. Pasangan yang mahu mendirikan rumah tangga perlulah terlebih dahulu mencairkan tenaga-tenaga perosak yang terbentuk dalam diri masing-masing. Jangan jadikan rumah tangga sebagai kancah peperangan askar yang berlainan ideologi, terjadi takluk menakluki. Dalam peperangan bukan pihak yang kalah sahaja menderita pihak yang menang juga boleh mengalami kecederaan.

Bagaimana mengubati Siti Muslihat? Dia hanya boleh diubati jika dia insaf dan bertaubat. Dia perlu menyelam ke dalam lautan kehidupannya dan melihat bagaimana dia boleh dikuasai oleh tenaga-tenaga perosak. Dia perlu mengasingkan tindakan yang sebenarnya direstui oleh akalnya daripada tindakan yang dirangsangkan oleh tenaga perosak yang ada dalam dirinya. Dia perlu melihat bahawa kebanyakan tindakannya adalah hasil daripada rangsangan tenaga perosak yang menguasainya bukan keinginan dirinya sendiri. Dia mesti melihat bahawa dia yang menjadi alat bukan dia yang menguasai alat. Dia mesti mengeluarkan ‘Mat Salleh’ daripada hidupnya. Dia mesti sedar bahawa permusuhannya dengan Mat Salleh secara diam-diam itu telah banyak merosakkan dirinya dan rumah tangganya. Dia juga mesti sedar bahawa jika permusuhan itu berlanjutan maka akan lebih banyak kerosakan yang terjadi. Hari ini dia masih boleh mengawal keadaan mungkin esok dia pula yang akan dikawal. Sementara dia masih boleh mengawal inilah dia seharusnya bertindak membaiki keadaan.

Anggapkan perjalanan kehidupan ini sebagai kita sedang memandu. Kereta mempunyai brek. Siti Muslihat seharusnya tahu menggunakan brek supaya keretanya tidak terhumban ke dalam gaung. Kereta juga mempunyai cermin untuk melihat ke belakang. Sekali sekala tolehlah ke belakang. Lihat kenderaan yang ada di belakang sama jangan asyik melihat kenderaan yang di hadapan sahaja. Jalan raya mempunyai polis trafik yang selalu memasang perangkap had laju. Sudah ramai pemandu yang terperangkap dan kena saman. Ketika masih ada pilihan buatlah pertimbangan yang wajar. Pandanganlah kepada suami yang tidak berdosa. Dia terpaksa menanggung berbagai-bagai penderitaan. Lihatlah betapa kasihnya dia kepada Siti Muslihat. Siti Muslihat patut menutup pintu hatinya sejenak daripada semua hal keduniaan dan renungkan wajah suaminya. Hidup ini hanya sementara. Tidak diketahui berapa lama lagi masa yang masih tinggal untuknya bersama-sama suaminya. Jadikan hari-hari yang tinggal sebagai hari-hari yang manis untuk si suami yang terlalu kepinginkan kasih sayang isterinya. Buangkan sandiwara dan serahkan yang tulen sahaja kepada si suami itu. Jika dia ditakdirkan menutup mata biarkan dia menutup mata di atas riba isteri yang sudah kembali kepada ketulenan. Si suami itu tidak pernah memiliki sesuatu yang sangat-sangat diingininya iaitu hati Siti Muslihat. Kasihankan kepadanya dan berikan sekeping hati yang tidak kedapatan sesiapa di dalamnya melainkan si suami itu. Itu sahaja yang dia mahu. Jangan mengecewakannya.

Siti Muslihat harus mengetahui bahawa dia adalah seorang yang memiliki berbagai-bagai kebolehan dan kelebihan. Percayalah kepada kebolehan dan kepintaran diri sendiri. Dia tidak perlu bersandar kepada tenaga lain. Tenaga yang ada dalam diri sendiri sudah mampu memerintah negeri tidak perlu dipanggil tenaga luar untuk membantu. Bantuan daripada luar menyebabkan diri sendiri terjajah. Lepaskan diri daripada belenggu penjajahan itu.

Thursday, January 13, 2011

PERCERAIAN DAN POLIGAMI


Perceraian dan poligami digabungkan dalam banyak hal yang dibincangkan dalam bab ini kerana terdapat banyak persamaan dalam penghuraian tentang kedua-duanya. Kebanyakan krisis rumah tangga berkesudahan dengan salah satu iaitu perceraian atau berpoligami. Dalam masyarakat kita kuasa mentalak dan berpoligami berada dalam tangan kaum lelaki. Oleh yang demikian kita tumpukan penelitian kepada persoalan mengapa kaum lelaki menggunakan kuasa tersebut. Hal yang demikian tidak bermakna dalam semua kes perceraian dan poligami perempuanlah yang bersalah. Kesalahan adalah sesuatu yang relatif bergantung kepada daya nilai individu dan kod penilaian yang digunakan.

Dalam kes Abu Zalim misalnya urutan kesalahan berlarutan. Abu Zalim menyeksa anak saudaranya ketika dia hilang kewarasan dan dikuasai oleh tenaga ganas. Tenaga ganas tersebut berpunca daripada keganasan yang dikenakan ke atasnya oleh bapanya. Bapanya menjadi ganas kerana angkara kakaknya. Abu Zalim bersalah kerana menyeksa anak kakaknya. Ayah Abu Zalim bersalah kerana menyeksa Abu Zalim yang kerananya Abu Zalim menjadi ganas. Kaka Abu Zalim bersalah kerana dia menyebabkan bapanya menyeksa Abu Zalim dan lanjutan daripada itu anaknya sendiri diseksa. Jadi, dalam kes penyeksaan tersebut terdapat rantaian kesalahan. Siapakah yang sebenarnya bersalah? Mahkamah menghukum Abu Zalim kerana lojik yang dipakai dan bidang kuasanya hanya setakat itu. Adakah adil Abu Zalim dihukum atas perbuatan binatang ganas yang menguasainya sedangkan ayahnya yang memaksanya untuk memelihara binatang ganas tersebut yang berpunca pula dari angkara kakaknya. Jika dijejaki kesalahan dan keadilan maka kesudahannya orang yang singkat akalnya akan meletakkan kesalahan kepada Tuhan kerana Tuhan yang melakukan semua perkara tersebut. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Bagi menjawab soalan ini Tuhan mengadakan mahkamah akhirat untuk perbicaraan semula semua kes-kes secara seadil-adilnya walaupun kes-kes tersebut sudah selesai dibicarakan di mahkamah dunia. Di mahkamah akhirat Tuhan sendiri yang menjadi Hakim dan Dia akan menyatakan darjah kesalahan masing-masing serta meletakkan hukuman yang paling adil. Oleh yang demikian serahkan kepada Tuhan untuk menentukan pesalah yang sebenar. Kita hanya meneliti kejadian dan mengkaji kesannya kepada kita.

Dalam bab ini kita ingin mengkaji bagaimana seorang suami boleh dikuasai oleh satu tenaga yang membuatnya tidak ada daya untuk melawan melainkan terpaksa tunduk kepada tenaga tersebut untuk samada bercerai atau berpoligami tanpa kita menghukum kaum wanita sebagai pihak yang bersalah.

Sepasang suami isteri telah berkahwin selama lapan tahun tetapi tidak mendapat anak. Si suami mengambil keputusan menceraikan isterinya. Mengapa isteri diceraikan lantaran tidak mendapat anak? Ramai suami lain yang bernasib demikian tetapi tidak menceraikan isteri mereka. Si suami dalam kes ini terus sahaja meletakkan kesalahan kepada isterinya sedangkan dia tidak mahu berjumpa doktor untuk mengesahkan samada dia atau isterinya yang mandul. Sebenarnya dalam hal ini soal anak hanyalah kunci yang membuka kandang dalam diri si suami itu. Di dalam kandang tersebut bersembunyi satu tenaga yang dipanggil ego ayam jantan yang gemar berkokok ke sana ke mari menunjukkan kejantanannya. Si suami itu telah tanpa disedarinya memasukkan tenaga ego ayam jantan ke dalam dirinya. Dia mempertahankan keegoan itu tanpa bertolak ansur. Dia boleh berkelahi jika diperli, dicabar atau diperlekehkan. Dia sentiasa melihat dirinya benar dan berkedudukan mulia. Keegoan ayam jantan yang biasa berkokok itu tercemar akibat dia tidak mendapat anak. Oleh sebab ego tidak pernah salah maka orang lain yang mesti salah. Ini membuat si ego bermusuhan dengan si isteri kerana isteri telah tidak membekalkan bahan untuk si ego berkokok. Si suami telah dikuasai sepenuhnya oleh ayam jantan yang sangat ego itu, sebab itulah dia hanya menurut sahaja bila si ego memaksanya menceraikan isterinya. Kemampuan menceraikan isterinya membuat si ego berasa dia sudah berjaya mempertahankan maruahnya dan membuktikan kejantanannya dan dia sudah boleh berkokok semula.

Dalam kes tidak mendapat anak yang lain pula si isteri yang dikuasai oleh tenaga ego. Apabila suami memilih jalan untuk berkahwin lagi sebagai usaha mendapatkaan zuriat si isteri pula memilih jalan untuk bercerai kerana si ego dalam dirinya tidak membenarkan dia berkongsi suami dengan wanita lain.

Tenaga ego dalam diri ini tidak boleh dipandang enteng. Pernah berlaku di sebuah pekan, seorang lelaki yang ketika mudanya adalah seorang ‘hero’ kemudian mengubah haluan menjadi baik. Dia membuat pekerjaan yang baik, berumah tangga dan mempunyai beberapa orang anak. Satu hari disebabkan sedikit kekeliruan dia telah dibelasah dengan teruknya oleh satu kumpulan penjahat. Kejadian itu berlaku di hadapan orang ramai. Dia telah ditinggalkan separuh mati. Pagi esoknya dengan membawa sepucuk senapang dia pergi ke rumah bos kumpulan yang membelasahnya kelmarin. Tanpa berkata sepatah pun dia terus menembak orang berkenaan. Dia ditangkap dan didapati bersalah membunuh. Apabila hakim menjatuhkan hukuman mati ke atasnya dia masih tersenyum, hatinya puas kerana dia akan mati sebagai seorang ‘hero’ yang mempertahankan maruah dan keadilan.

Kes kajian

Kita kembali kepada soal pergolakan rumah tangga, poligami dan perceraian. Sebagai kes kajian cuba kita teliti dengan mendalam kesah hidup Dato’ Kamasutra untuk memahami bagaimana perubahan jiwa berlaku sehingga dia jatuh cinta lagi sewaktu peringkat umur yang sudah agak tua.

Kamasutra asalnya seorang budak kampung yang kedudukan ekonomi keluarganya sangat sederhana. Apa yang menarik perhatian tentang ahli keluarga ini ialah mereka tidak ‘diizinkan’ menyatakan, melahirkan atau mencurahkan kasih sayang. Anak-anak yang masih kecil hanya dibelai sesudah mereka tidur lenyap. Anak yang menangis kerana rebah akan dimarahi kerana ‘lembik’. Anak yang tidak sengaja membuat sesuatu yang menjatuhkan air muka ibu bapa di hadapan orang lain akan menerima hukuman yang berat. Anak-anak tidak boleh menolong kerja orang tua kerana yang demikian merendahkan martabat orang tua. Walhasilnya anak-anak tidak boleh bermanja kerana itu menandakan kelemahan. Kasih macam mana sekalipun mestilah disimpan di dalam hati sahaja supaya anak-anak tidak mengambil kesempatan.

Tugas utama seorang anak ialah belajar kerana pelajaran amat penting bagi menjamin masa depan. Oleh sebab taraf persekolahan di kampung agak rendah maka anak-anak mesti bersekolah di bandar, tinggal dengan keluarga yang kebetulannya bekerja di sana. Bila memasuki sekolah menengah anak-anak tinggal di asrama supaya pelajarannya lebih terjamin. Tamat sekolah menengah si anak pergi ke universiti dan akhirnya berjaya mendapatkaan ijazah. Berjayalah ibu bapanya memberi pelajaran kepadanya.

Setelah tamat pengajian universiti si anak bekerja di bandar. Jadi, sepanjang proses pembesarannya si anak tinggal jauh dari keluarga sehingga dia tidak mengerti erti kasih sayang dan kemesraan. Begitulah kehidupan yang dilalui oleh Kamasutra.

Kamasutra mengalami kejutan apabila dia berjumpa dengan seorang gadis. Kemunculan gadis tersebut telah dengan tiba-tiba membuka satu pintu yang selama ini tertutup di dalam hatinya. Bila pintu itu terbuka dia menyedari akan kewujudan satu ruang dalam hatinya, ruang yang selama ini tidak diterokainya. Ruang yang sudah sekian lama berada di dalam kegelapan itu tiba-tiba menjadi terang benderang. Cahayanya yang indah melahirkan rasa yang sangat lazat tidak dapat digambarkan. Tahulah Kamasutra bahawa hatinya yang sudah sekian lama hauskan kasih sayang kini diterangi oleh lampu cinta. Gadis yang berjaya menyalakan lampu cinta dalam hatinya itu bernama Sukasih. Sukasih memiliki sifat-sifat yang membuat Kamasutra dapat melakukan apa yang dia tidak pernah diberi kesempatan melakukannya pada sepanjang hidupnya. Apabila terjatuh Kamasutra dapat ‘menangis’ di pangkuan Sukasih. Belaian mesra Sukasih umpama tiupan angin lembut yang mengasyikkan. Ketika kanak-kanak Kamasutra selalu impikan nyanyian kasih tetapi tidak ditemuinya maka lenalah dia sendirian. Kini Sukasih sudah berada di sampingnya, mendodoi penuh syahdu hingga Kamasutra lena beradu. Sukasih memberikan kepada Kamasutra apa yang dia tidak merasai selama dua puluh tahun. Maka Sukasihlah harta yang paling berharga baginya. Sukasih adalah segala-galanya baginya. Di atas tapak keindahan, kemesraan dan kecintaan itulah Kamasutra membena rumah tangganya dengan Sukasih yang istimewa. Kamasutra adalah sentiasa ‘anak manja’ bila bersama-sama Sukasih. Percintaan di antara Kamasutra dengan Sukasih menjadi tali yang menghubungkan ‘anak manja’ yang dahagakan belaian kasih mesra dengan seorang ‘ibu’ yang penyayang, pengasih, penyabar dan pemesra.

Masa berlalu musim beredar, Kamasutra sudah menjadi orang berpangkat tinggi dan sudah bergelar Dato’. Sukasih pula sudah bergelar Datin. Sukasih mula melihat tubuh suaminya sudah bertukar menjadi ‘emas’. Bimbang hatinya takut-takut emasnya dicuri oleh perempuan lain. Sukasih mengadakan kawalan keselamatan terhadap emasnya. Kawalan keselamatan sentiasa diperketatkan dari masa ke masa. Dato’ kena buat laporan lengkap terhadap perjalanan kehidupan hariannya hinggakan banyak daripada urusan pejabat juga perlu dilaporkan. Keadaan ini menimbulkan konflik dalam jiwa Kamasutra. Dia tidak suka berpoya-poya, tidak mabuk dan juga tidak bercadang untuk berkahwin lain. Dia berasa sangat tersinggung kerana dicurigai. Si isteri asyik mencari ‘perempuan’ di dalam beg, pakaian dan barang-barang yang digunakan oleh Kamasutra. Kawalan dan pemeriksaan tersebut mengwujudkan sejenis kongkongan dalam jiwa Kamasutra. Dia merasakan seolah-olah dirinya dirantai sama seperti yang dialaminya sewaktu kecil-kecil dahulu. Dia tidak dapat lagi melihat Sukasih yang ‘ibu’ sebaliknya Sukasih yang ‘raja’ dihadapinya setiap hari. Perubahan Sukasih daripada seorang ‘ibu’ kepada seorang ‘raja’ membuat Kamasutra merasakan kehilangan sesuatu. Dia kehilangan ‘Sukasih’ yang pernah menyalakan api cintanya dahulu. Sedikit demi sedikit api kemesraan dalam jiwanya menjadi malap. Sukasih yang pandai menjadikan hatinya berbunga kini menjadi Sukasih yang suka meragut bunga tersebut kerana bimbangkan bunga itu dicuri orang. Kamasutra masih mengalah. Apabila bau harum yang biasa diciumnya di rumahnya sudah tidak ada lagi dia mencari keharuman di luar rumah. Ditemuinya keharuman itu di tempat kerjanya. Kejayaan dalam pekerjaan menyemarakkan keharuman dalam jiwanya. Lalu dia menjadi seorang yang asyik dengan kerjanya. Dia lebih suka menghabiskan masanya dengan pekerjaan daripada menghadapi ‘raja’ Sukasih. Ketika kanak-kanak dahulu dia melarikan diri dengan bersekolah kini dia melarikan diri dengan bekerja. Walaupun dia sudah menyumbangkan tenaga yang banyak dan berjaya memperolehi kecemerlangan dalam pekerjaannya namun, dia masih belum puas. Jiwanya masih terasa kekosongan. Dirasanya dia mencari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang dicarinya. Dia sudah menjadi pembesar negeri dan bergelar Dato’ tetapi itu semua tidak berjaya memberikan kepuasan dan kedamaian kepada jiwanya. Dia terus juga mencari sesuatu yang dia tidak tahu apakah yang dicari.

Sukasih, Datin Sukasih, setelah bertahun-tahun menguatkan kuasa ke atas tanah jajahannya kini berkeyakinan bahawa dia sudah berkuasa penuh. Dia sudah berani menepuk dada sambil mengatakan bahawa suaminya tidak akan berkahwin lain. Keyakinan yang demikian membuatnya berani melonggarkan kawalan ke atas suaminya. Dia sebagai seorang Datin perlu aktif dalam masyarakat. Dia mempunyai bidang sendiri untuk diceburinya. Dia banyak menghabiskan masanya dengan aktivitinya daripada berada bersama-sama dengan suaminya. Dia tidak risau kerana suaminya asyik dengan pekerjaan dan tidak memperdulikan soal perempuan. Apa yang Datin tidak sedar ialah suaminya sudah ‘pergi’ jauh daripadanya. Suami yang ada dengannya hanyalah sebatang tubuh yang tidak sensitif, yang dingin. Datin melihat perubahan yang berlaku kepada suaminya itu dan mengaitkannya dengan bebanan pekerjaan. Suaminya lebih banyak berdiam diri dan tidak suka berjenaka (kerana memikirkan hal pekerjaan agaknya). Bila berada di rumah suaminya lebih suka menonton tv, video atau membaca buku (suaminya mahu berehat setelah penat bekerja, agaknya). Si suami lebih suka mengiyakan sahaja perkataan isterinya daripada memberi pendapat (suami yakin dengan kebolehannya, tentunya). Si suami lebih suka memberikan apa sahaja yang diingini oleh isteri (suami sayang padanya, tentunya). Suami tidak begitu romantik ketika berasmara (suami keletihan setelah bekerja kuat, agaknya). Datin Sukasih yang sudah ‘over-confident’ gagal membaca tanda-tanda yang suaminya sudah ‘keracunan’.

Pada peringkat ini Kamasutra sudah menghidapi penyakit ‘merajuk hati’ dan ‘membawa diri’. Bukan dia lari dari rumah tetapi hati dan jiwanya sudah tidak menetap pada dirinya sehingga dia sering merasai kekosongan dan tidak tahu melahirkan kemesraan kepada isterinya. Dia hanya mendengar percakapan isterinya dan dia tahu bagaimana mahu memberi sambutan kepada percakapan itu. Dia memandang isterinya seperti memandang orang asing yang dia tidak begitu kenal. Apaabila menjawab atau menyampuk percakapan isterinya maka yang terjadi ialah sampukannya itu salah atau sumbang rentaknya.

Kamasutra lebih merasakan kedamaian bila berada jauh daripada isterinya. Dia hanya pulang ke rumah apabila tubuhnya benar-benar penat dan tidak ada apa lagi yang boleh dibuatnya. Dia pulang ke rumah setiap hari kerana itulah yang biasa dilakukannya. Rumah adalah tempat dia tidur sementara menanti hari esok. Ketika dia memejamkan matanya dia sudah berada pada hari esoknya yang menjanjikan harapan kepadanya.

Walaupun Kamasutra mengalami kekosongan dalam jiwanya dia tetap tidak mengisinya dengan perempuan lain. Dia mengharapkan ‘Sukasih’nya akan muncul semula dalam hidupnya. Dia melihat bayangan Sukasih kecintaannya pada diri Datin Sukasih. Inilah yang memberikannya harapan untuk terus mencari dan menanti Sukasih. Walaupun dia diperkenalkan dengan ramai perempuan yang cantik-cantik tetapi hatinya tidak dapat menerima siapa sahaja kecuali ‘Sukasih’.

Dato’ Kamasutra yang kesunyian itu mudah mendapat persahabatan Wan Bakar yang memahami jiwanya. Dia selalu mengajak Wan Bakar keluar bersiar-siar atau makan-makan sambil bersembang-sembang. Kadang-kadang dia ke rumah Wan Bakar untuk berehat sambil berbual-bual. Wan Bakar mempunyai seorang adik perempuan yang masih remaja iaitu kira-kira separuh daripada usia Kamasutra, namanya Sukma Dewi. Kamasutra menyedari yang kehadirannya sering membuat Sukma Dewi kegugupan. Dia menganggap hal demikian berlaku kerana Sukma Dewi gementar bila berhadapan dengan seorang pembesar. Itu adalah perkara yang biasa ditemuinya, maka dia tidak menghiraukan ‘budak’ yang jauh lebih muda daripadanya itu.

Kekerapan Kamasutra ke rumah Wan Bakar sampai kepada pengetahuan Sukasih. Apalagi, Datin yang terkejut besar itu mulalah mengamuk. Dato’ yang tidak mempunyai sebarang skandal itu cuba menenangkannya tetapi si Datin tidak mengendahkannya. Bagi membuktikan kejujurannya, sejak saat itu Kamasutra tidak lagi ke rumah Wan Bakar. Dia berharap Datin tidak lagi curiga terhadapnya.

Perkara yang dianggap oleh Kamasutra sudah selesai itu rupanya tidak selesai bagi Datin. Datin masih lagi beranggapan yang Dato’nya ada hati hendak berkahwin dengan Sukma Dewi. Bila perasaan curiganya sudah tidak tertahan maka Datin pun melepaskan ‘muntahan gunung berapinya’. Datin enggan menerima sebarang penjelasan. Dia dengan tegas mengatakan yang dia tidak mempercayai suaminya. Peristiwa ini menjadi titik pusingan bagi rumah tangga Kamasutra dan Sukasih. Kamasutra telah menyerahkan ‘bekas kaca’ yang diisi dengan kepercayaan untuk dijaga oleh isterinya. Bekas itu amat berharga bagi Kamasutra kerana ia adalah pemberian kasih daripada “Sukasih” yang telah menyalakan lampu cintanya dahulu. Kemunculan Datin dengan bengis seumpama harimau garang telah memecahkan bekas tersebut hingga berkecai dan kerananya padamlah lampu cinta yang dinyalakan oleh ‘Sukasih’. Buat pertama kalinya Kamasutra merasakan dia benar-benar sudah kehilangan ‘Sukasih’ kecintaannya. Datin yang berada di hadapannya bukan lagi ‘Sukasih’nya.

Pada peringkat ini Kamasutra mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Telah bertahun-tahun dia dapat mengawal tekankan yang menghimpit jiwanya. Tetapi kini tekankan itu pula yang mengawal dan menguasainya. Dahulu dia mampu bertahan kerana dia masih ada harapan. Harapan adalah tenaga pertahanan yang terakhir. Bila harapan musnah pertahanan tidak ada lagi. Kamasutra merasakan sejenis kesakitan dalam jiwanya. Dia menanggung kesakitan itu sendirian dan hanya mampu mengeluh sendirian. Usaha Datin untuk menghiburkan hati suaminya sudah tidak berkesan lagi, sudah tidak dapat menembusi benteng yang memisahkan atau yang menutup jiwa suaminya. Pada peringkat ini yang kelihatan kepada Kamasutra hanyalah kesalahan dan kelemahan isterinya. Semua kesalahan Datin yang berkumpul bertahun-tahun lamanya kini datang dengan serentak. Inilah peringkat seorang suami tidak memperdulikan lagi segala pendapat, anggapan atau perasaan isterinya. Dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan tanpa mengambil kira kesan terhadap isterinya atau tindakan daripada isterinya.

Ketika bertindak memadamkan lampu cinta ‘Sukasih’ dalam hati Kamasutra, Datin Sukasih telah membesarkan soal Sukma Dewi. Dia telah ‘menanamkan’ Sukma Dewi dalam jiwa suaminya. Ini membuat Kamasutra menjadi berminat untuk lebih mengenali Sukma Dewi dan mengetahui mengapa Datin Sukasih begitu yakin Sukma Dewi cuba memikat suaminya. Kamasutra pergi menziarahi rumah Sukma Dewi. Ketika dia sedang berbual-bual dengan Wan Bakar gadis yang menjadi isu itu keluar membawa minuman. Dia kelihatan pucat, lemah dan kegugupannya makin ketara. Keganjilan Sukma Dewi itu menarik perhatian Kamasutra. Dia tertangkap satu pandangan singkat Sukma Dewi kepadanya. Hatinya tersentak sejenak kerana dia pernah dipanah oleh pandangan yang demikian satu ketika dahulu datangnya dari seorang gadis yang sebaya dengan Sukma Dewi kini. Pandangan yang demikian itulah yang telah melahirkan sejenis cahaya yang sangat aneh dalam hatinya dan ia sangat indah. Dia pernah menyaksikan cahaya yang aneh dan indah itu. Itulah cahaya yang dilahirkan oleh ‘Sukasih’nya. Tiba-tiba kini dia berhadapan dengan ‘Sukasih’nya dalam wajah Sukma Dewi. Baharulah dia mengerti maksud kegugupan Sukma Dewi. Sukma Dewi bukanlah seorang anak kecil yang takutkan orang besar tetapi dia adalah seorang gadis yang tanpa disedarinya telah jatuh cinta dengan seorang lelaki yang jauh lebih tua daripadanya. Jelas nyata kepada Kamasutra bayangan ‘Sukasih’ menjelma pada diri Sukma Dewi. Sukma Dewi kini adalah ‘Sukasih’nya ketika dia remaja dahulu. Keadaan jiwa yang beginilah membuat lelaki kahwin dengan gadis atas dasar cinta sama cinta, apabila isterinya meninggal dia tidak berminat untuk berkahwin dengan perempuan lain, sehinggalah dia menemui seorang gadis yang sebaya dengan arwah isterinya ketika dia mula bercinta dahulu. Kebanyakan lelaki tua yang berkahwin dengan perempuan muda adalah atas dorongan kesetiaan terhadap cinta pertamanya.

Pada peringkat ini Kamasutra belum bersedia untuk berkahwin lain. Dia hanya baharu menyedari yang Sukma Dewi sudah dewasa bukan dia mahu berkahwin dengan Sukma Dewi dengan serta merta. Bukan mudah bagi seorang lelaki yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak-anak mahu menerima perempuan lain sebagai ahli rumah tangganya. ‘Alam Sukma Dewi’ pada peringkat ini menjadi tempat pelarian bagi Kamasutra. Kehadiran Sukma Dewi memberi semangat baharu baginya seperti dia muda-muda dahulu bersama-sama Sukasih. Kemesraan Sukma Dewi mempertemukan Kamasutra dengan ‘Sukasih’nya yang hilang. Pada tahap ini Kamasutra sudah mula mengasihi Sukma Dewi.

Apakah yang sebenarnya berlaku dalam jiwa Kamasutra? Bagaimana Sukasih yang dua puluh tahun dahulu boleh muncul semula dalam rupa orang lain sedangkan Sukasih masih hidup? Sebenarnya apa sahaja yang seseorang rasakan termasuklah Kamasutra berada dalam dirinya sendiri. Dalam meneliti kes Siah kita dapati ketakutan adalah tenaga yang wujud dalam jiwanya sendiri bukan datangnya dari luar. Kejadian atau anasir luar hanyalah menjadi kunci yang menghidupkan ketakutan yang sudah ada dalam dirinya. Abu Zalim pula mempunyai tenaga ganas dan anak saudaranya menjadi kunci melepaskan tenaga ganas tersebut.

Begitu jua Kamasutra. Dalam dirinya sudah ada bakat untuk mengasihi tetapi bakat tersebut tidak bertindak sehinggalah dia menemui Sukasih. Sukasih menjadi kunci yang menghidupkan bakat berkasih sayang dan menyintai yang ada dalam dirinya. Hasilnya jiwa Kamasutra dipenuhi oleh rasa kecintaan. Sukasih hanyalah satu nama sedangkan kunci sebenar yang membuka pintu kasih dalam hati Kamasutra ialah seorang gadis belasan tahun yang memiliki watak atau keperibadian yang tertentu. Sifat-sifat gadis tersebut, bukan nama, yang melahirkan cahaya cinta dalam jiwa Kamasutra. Nama hanyalah pengenalan kepada bekas yang mengandungi sifat-sifat tersebut.

Tidak dapat dimengerti mengapa gadis yang seorang itu secara tidak sengaja telah membuka pintu kasih itu dan tidak gadis-gadis lain. Mungkin itu maksud jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Tiada siapa boleh menceritakan mengapa Tuhan memilih gadis tersebut untuk membuka pintu kasih pada hati lelaki berkenaan dan pada masa yang sama lelaki yang sama dipilih untuk membuka pintu kasih pada hati gadis tersebut. Sekali pintu kasih terbuka keluarlah dari dalamnya bersama-sama perasaan kasih ialah rasa bertanggungjawab, bertimbang rasa, hormat, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban dan sebagainya.

Oleh itu kasih merupakan satu tenaga besar yang berkumpul di dalamnya berbagai-bagai tenaga. Tenaga kasih memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Tenaga ini menyatukan seorang perempuan dengan lelaki. Tenaga ini memelihara janin dalam kandungan. Tenaga ini yang menyambut bayi yang meluncur keluar dari perut ibu ke alam dunia. Tenaga ini yang melindungi bayi yang masih kecil. Tenaga ini mengwujudkan ikatan keluarga. Tenaga ini mengikat satu bangsa. Oleh sebab tenaga yang sebenar ada di dalam diri seseorang, hanya kunci yang ada di luar, maka kunci boleh berubah tetapi tenaga tidak berubah. Kunci juga boleh bertambah. Seorang bapa yang sangat kuat kasih sayangnya ketika menerima kedatangan anak pertama dapat mengalami perasaan yang serupa tatkala menerima kedatangan anak-anaknya yang kemudian, tanpa menjejaskan kasih sayangterhadap anaknya yang terdahulu. Seorang manusia boleh menambah bilangan makhluk yang dikasihinya tanpa mengurangkan kasih sayangnya terhadap makhluk yang sedang dikasihinya. Beginilah keunikan dan kehebatan hati manusia.

Walaupun Kamasutra sudah memahami perasaannya terhadap Sukma Dewi itu tidak bermakna dia serta merta mengahwini Sukma Dewi. Dia perlu benar-benar yakin dengan cinta dan kejujuran Sukma Dewi terhadapnya dan juga kesetiaan serta kesanggupan Sukma Dewi untuk menghadapi segala pancaroba yang akan ditemui nanti. Asas perkahwinan pertama dengan asas perkahwinan kedua berbeza. Perkahwinan pertama banyak diasaskan kepada cinta kasih semata-mata. Perkahwinan kedua pula selain cinta kasih kekuatan menanggung cabaran juga diperlukan. Menjadi isteri kedua bererti memasuki jalan yang banyak onak dan duri. Setelah mendapat keyakinan baharulah Kamasutra bersedia mengambil Sukma Dewi sebagai isteri keduanya. Namun perkahwinan tidak berlaku dengan segera. Kesanggupan menerima Sukma Dewi memasuki kehidupannya secara peribadi telah diperolehinya dengan sukar tetapi lebih sukar lagi ialah membawa Sukma Dewi ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Paling sukar dihadapi ialah isteri yang pertama. Apabila sampai kepada peringkat ini ada lelaki yang sanggup menggunakan Emosi daripada menggunakan akal fikirannya. Lelaki jenis ini mengambil jalan mudah iaitu menceraikan isteri pertamanya semata-mata kerana dia mahu berkahwin dengan perempuan lain. Lelaki jenis kedua pula mengambil jalan berkahwin secara senyap-senyap dan menjaga rahsia itu sampai ke mati (kalau boleh). Lelaki jenis ketiga pula berkahwin dahulu kemudian baharulah memberitahu isteri pertamanya. Lelaki jenis keempat memaklumkan kepada isteri pertama terlebih dahulu sebelum berkahwin lain.

Kita telah ikuti perkembangan jiwa Kamasutra Hinggalah ke peringkat dia sanggup untuk berkahwin lagi. Dalam kes Kamasutra, keracunan pada jiwanya yang mengheretnya untuk berkahwin lagi. Penyakit yang dihidapinya bersabit dengan jiwa dan seperti kebanyakan orang dia juga tidak menyedari tentang penyakitnya. Si isteri juga tidak menyedari yang suaminya sudah parah keracunan. Kegagalan suami isteri mengesan racun tersebut menyebabkan ia merebak dengan bebas dalam rumah tangga. Rumah tangga menjadi ‘panas’. Pada peringkat ini apa sahaja yang isteri buat menjadi bahan yang menyakitkan hati suami. Masakan isteri tidak sedap. Teguran isteri memedihkan telinga. Senda gurau isteri membosankan. Apa sahaja tentang isteri dan yang dari isteri adalah negatif. Inilah peringkat suami isteri bercerai. Tenaga perceraian ini mengambil masa yang lama sebelum ia dapat menguasai mangsanya. Oleh sebab proses perkembangan tenaga ini tidak pernah dikesan dan disekat maka ia mempunyai masa yang banyak untuk menawan mangsanya.

Lelaki yang menceraikan isterinya memberi alasan bahawa isterinya membakar hidupnya. Rumah bagaikan neraka. Benarkan demikian? Bagi memastikan keadaan ini kita ikuti lagi perjalanan hidup Kamasutra yang telah sampai kepada peringkat segala-galanya (baginya) mengenai isterinya adalah negatif. Kamasutra akhirnya berkahwin dengan Sukma Dewi, secara senyap-senyap tanpa pengetahuan isteri tua. Tetapi berita itu sampai juga ke pengetahuan Datin yang banyak ‘contact’. Kamasutra tidak pulang ke rumah selama satu minggu. Selepas satu minggu dia pulang ke rumah Datin Sukasih. Seminggu yang lalu Kamasutra pulang dengan rupa yang muram, lesu dan marah-marah. Kini Dato’ Kamasutra pulang dengan rupa yang manis dan cergas. Datin memakinya, Dato’ hanya tersenyum. Datin menarik rambutnya, Dato’ ketawa terkekeh-kekeh. Sambil ketawa itu dato’ menyuruh Datinnya memasakkan makanan yang enak-enak yang biasa dimakannya. Ke manakah perginya ‘masakan isteri tidak sedap, teguran isteri memedihkan telinga, senda gurau isteri membosankan dan apa sahaja yang mengenai isteri dan yang dari isteri menyakitkan hati’ yang menguasai dato’ seminggu yang lepas? Sekarang apa sahaja yang isteri pertama (yang satu minggu dahulu memanaskan) lakukan menyeronokkan suami seperti seorang bapa yang sentiasa terhibur melihat telatah anak kecilnya walaupun si anak itu memijak kepalanya.

Racun yang di dalam jiwa Kamasutra sudah tawar, ditawarkan oleh madu. Istilah madu amat tepat digunakan kerana ia boleh menjadi penawar yang mujarab jika semua pihak dapat melihat kemujarabannnya. Bermadu menjadi penawar yang mujarab bagi rumah tangga yang keracunan pada tahap yang parah. Ia telah banyak menyelamatkan rumah tangga daripada runtuh. Sebab itulah agama mengizinkan lelaki berkahwin lebih dari satu kerana yang meletakkan hukum mengetahui diri manusia yang diciptakan-Nya. Tetapi hukum Yang Empunya hukum ini sering disanggah oleh perempuan degil dan lelaki dayus. Akibatnya berlakulah perceraian yang walaupun tidak diharamkan tetapi sangat dibenci.

Kebenaran hukum ini telah terbukti bagi Dato' Kamasutra. Dia pernah menyangkakan kasih sayangnya terhadap Sukasih telah mati tetapi apabila dia disuntik dengan penawar madu kewarasan kembali kepadanya. Dia dapat melihat kembali kemuliaan dan kelebihan isteri pertamanya yang telah lebih dua puluh tahun mengharungi lautan kehidupan yang bergelombang bersama-samanya. Kelebihan dan kemuliaan isteri pertama inilah yang menyebabkan lelaki tidak terdaya atau menggunakan dengan sewenang-wenangnya hak mentalak dan berpoligami yang ada padanya.

Isteri pertama adalah Sukasih yang telah menjadi suis yang menyalakan lampu kasih dan selama-lamanya ‘Sukasih’ yang menjaga suis tersebut. Apabila cahaya lampu itu menjadi malap maka bersinar pula Sukma Dewi, bintang malam di ufuk langit yang menunjukkan arah kepada musafir di padang pasir yang meredah kegelapan malam bersuluhkan obor di tangan. Sukasih adalah obor yang menerangi perjalanan dan Sukma Dewi adalah bintang yang memandu arah perjalanan. Orang yang membuang obor di tangan kerana bintang malam sudah bersinar akan dapat terus berjalan menuju matlamatnya tetapi tidak ada cahaya yang menerangi jalanan yang dilaluinya. Akibatnya dia terpijak ranjau dan duri, tersepak batu dan tunggul kayu dan tidak dapat melihat haiwan ganas yang berkeliaran bersama kegelapan malam. Orang yang telah masuk kepada pengembaraan di padang pasir, enggan berpandu kepada bintang malam, sebaliknya hanya menumpang cahaya obor di tangan, dia akan sesat di tengah-tengah padang pasir, tidak tahu jalan keluar. Akhirnya dia akan keletihan, rebah tersungkur bersama-sama obornya.

Dato’ Kamasutra adalah contoh lelaki yang panjang fikirannya. Ada juga lelaki yang singkat fikirannya. Badal merupakan seorang lelaki yang singkat fikiran. Badal mengalami keracunan rumah tangga juga. Dia mengambil jalan mudah. Jika isteri tidak boleh memberikan kebahagiaan buat apa disimpan. Badal mentalakkan isterinya. Terlepaslah Badal daripada penyakit yang menekan jiwanya. Bila si pembawa penyakit (janda) tidak bersama-samanya maka penyakit yang menekan jiwanya juga tidak ada. Bila jiwanya tidak lagi tertekan datanglah fikirannya yang waras. Dalam kewarasan itu dia terkenangkan kemesraan, kebaikan, kelebihan dan kemuliaan jandanya. Timbul perasaan menyesal dalam jiwanya. Lalu dia rujuk semula kepada bekas isterinya. Pasangan itu kembali bercantum dengan keadaan tidak menyedari penyakit keracunan yang memusnahkan rumah tangga mereka dahulu. Tidak berapa lama kemudian racun itu kembali mengeluarkan bisanya. Mereka bercerai lagi. Kemudian datang pula perasaan menyesal lalu mereka rujuk semula. Setelah tiga kali bercerai agama tidak mengizinkan mereka bercantum semula kecuali si janda itu berkahwin lain dan suaminya menceraikannya. Lelaki yang menceraikan isterinya sampai tiga kali dianggap oleh agama sebagai lelaki berpenyakit pada tahap tinggi. Dia perlu diberi kejutan untuk mengubati penyakitnya. Bila jandanya berkahwin lain dan boleh hidup bahagia dengan suami baharunya si lelaki itu akan berfikir panjang tentang dirinya dan mengambil tindakan memperbaikinya.

Kita agak tertarik untuk ingin tahu apa yang akan terjadi sekiranya Kamasutra tidak dapat berkahwin dengan Sukma Dewi, fenomena ini banyak berlaku dalam masyarakat. Datin Sukasih berjaya menghalang perkahwinan suaminya dengan Sukma Dewi. Kamasutra tatkala itu merupakan seorang yang sangat tenat sakitnya. Dia telah menemui penawar dan penawar sudah berada dalam tangannya dan hanya menanti masa untuk meminumnya. Tiba-tiba datang tangan menyambar botol penawar itu dan menghempaskannya ke lantai hingga hancur berkecai. Keadaan ini boleh menyebabkan berlaku dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah Kamasutra akan menjadi seperti seorang yang jatuh ke dalam laut yang airnya sangat sejuk. Kesejukan air laut menyebabkan sekalian anggota menjadi kaku. Pancaindera masih sempurna tetapi dia tidak dapat berenang. Keadaan kaku yang menimpa Kamasutra dipanggil ‘hilang semangat’. Tenaga hilang semangat ini akan menyebabkan mangsanya tidak mampu bertenang di dalam lautan kehidupan. Dia adalah umpama seorang pesakit lumpuh. Semangatnya sudah lumpuh untuk menjalani kehidupan. Kemungkinan yang kedua pula ialah Kamasutra akan dengan serta merta menceraikan isterinya.

Jika kemungkinan yang pertama berlaku, keadaan si suami yang tidak seperti manusia normal itu mudah ketara kepada si isteri. Si isteri akan menyalahkan Sukma Dewi. Baginya Sukma Dewilah yang menyebabkan suaminya menjadi demikian. Datin gagal melihat perjalanan tenaga perosak yang sedikit demi sedikit menawan suaminya sehinggalah suaminya ‘lumpuh’. Dia hanya dapat melihat penyakit hanya apabila suaminya sudah lumpuh. Dia mengaitkan penyakit tersebut dengan Sukma Dewi semata-mata sedangkan dia sendiri sedikitpun tidak bersalah. Dalam keadaan begini Datin akan sering menjadikan isu Sukma Dewi sebagai alasan perbalahan. Datin tidak sedar bahawa di dalam kandang hilang semangat yang ada pada diri suaminya itu berkumpul berbagai-bagai bakat, tenaga atau sifat-sifat binatang ganas. Perbuatan Datin itu seumpama seorang yang bermain-main di tepi kandang binatang buas. Binatang-binatang tersebut terus disakitinya. Akan sampai satu peringkat di mana Kamasutra akan dikuasai sepenuhnya oleh tenaga-tenaga yang terbentuk dalam jiwanya. Kamasutra melihat isterinya seperti harimau melihat kucing. Inilah tahap Kamasutra dikuasai oleh tenaga perceraian. Dia seolah-olah mendengar bisikan di telinganya supaya dia bercerai. Talak sudah berada di pangkal lidahnya. Pada peringkat ini perbalahan sangatlah merbahaya lebih-lebih lagi jika isteri terus mengungkit dan mencabar. Cabaran akan memudahkan talak yang di pangkal lidah itu meluncur keluar.

Kita telah ikuti jejak tenaga-tenaga perosak yang akhirnya dapat bergabung untuk membentuk satu tenaga yang kuat dan mampu mendesak seorang lelaki menceraikan isterinya. Dalam kes kajian yang kita lakukan kita dapati lelaki yang berfikiran panjang dan waras sangatlah sukar untuknya menceraikan isterinya. Salah satu factor penting yang menghalang lelaki bertindak terburu-buru ialah anak-anak. Anak menjadi tenaga yang menggerunkan tenaga perceraian. Tetapi jika penyakit dibiarkan tanpa berubat akan sampai juga peringkatnya di mana tenaga perceraian menjadi cukup kuat untuk meruntuhkan benteng pertahanan terakhir yang dibina oleh anak-anak. Oleh sebab tenaga perosak itu berkembang dalam senyap kebanyakan orang tidak menyedarinya. Si isteri tidak menyedarinya. Dia adalah seumpama seorang general tentera yang tidak menyedari bahawa semua askarnya sudah tewas. Dia masih juga merempuh tentera musuh yang sudah mengepungnya.

Setelah melihat jejak tenaga perosak kita perlu pula mencari jalan untuk mencegah atau mengubati penyakit yang disebabkannya. Kita perlu terjun ke dalam lautan sejarah kehidupan kita untuk memahami diri kita sendiri. Keperibadian dan citarasa masing-masing telah terbentuk sebelum memasuki alam perkahwinan. Perkahwinan menjadi medan pertempuran tenaga-tenaga yang telah terbentuk dalam diri lelaki dan perempuan. Yang berkenaan. Tiap orang harus sedar bahawa dalam dirinya berkumpul bermacam-macam bakat dan tenaga negatif yang sentiasa mencari peluang untuk menguasai dirinya. Manusia harus menguasai dirinya sendiri, jangan biarkan dirinya dikuasai. Dia harus mengenali sifatnya yang asli dan juga sifat yang mendatang akibat pengalaman hidupnya. Sifat yang asli adalah baik dan sesuai dengan akhlak kemanusiaan. Sifat yang mendatang pula bercampur di antara yang baik dengan yang tidak baik. Pengasingan perlu dibuat agar sifat yang tidak baik dapat dikeluarkan.

Secara kasarnya boleh dikatakan bagi seorang perempuan, suami adalah pelindung seumpama pokok rendang tempat berteduh. Bagi lelaki pula isteri adalah maruah dirinya yang harus dipelihara sebaik mungkin. Perempuan mudah berasa takut dan bimbang bila melihat ribut menggoyangkan pokok tempat dia berlindung. Lelaki cepat berasa tersinggung jika maruahnya diusik. Sifat yang semulajadi begini jika berada dalam kawalan ia dianggap sebagai normal. Jika ia lebih daripada hadnya dan kawalan ke atasnya terlepas maka ia dianggap sebagai penyakit. Di antara penyakit itu ialah cemburu. Cemburu biasanya menawan lelaki pada masa percintaan dan ia menjadi reda setelah berkahwin. Hal yang sebaliknya berlaku kepada perempuan. Penyakit cemburu kurang ketara pada perempuan semasa bercinta tetapi ketara setelah berkahwin. Fenomena ini terjadi kerana semasa percintaan lelaki bimbang kekasihnya direbut oleh jejaka lain. Ini membuatnya mudah cemburu. Bila sudah kahwin persaingan untuk memiliki gadis yang dicintainya itu tidak ada lagi. Keadaan ini menenangkan jiwanya. Bagi perempuan pula percintaan adalah zaman di mana dia diburu, dihargai, disanjung dan dibelai. Layanan yang diterimanya membuatnya berasa selamat. Perkahwinan adalah alam yang berbeza. Bila sudah menjadi isteri seorang lelaki tidak ada lagi peluang lain baginya. Suami itu adalah pokok rendangnya. Keadaan ini mengwujudkan kebimbangan dalam jiwanya. Jadi, sebelum berkahwin biasanya ‘memberkas’ kekasihnya dan setelah berkahwin melonggarkannya terhadap isterinya. Perempuan pula biasanya melonggarkan ikatan sebelum berkahwin tetapi mengetatkannya setelah berkahwin. Masalah akan timbul jika setelah berkahwin suami melepaskan terus ikatannya sehingga isteri menjadi ‘terlalu berani’. Masalah juga akan timbul jika setelah berkahwin isteri terlalu mengetatkan ikatannya sehingga suami berasa ‘sesak nafas’. Kedamaian rumah tangga akan wujud jika kesederhanaan diamalkan.

Kedamaian dan ketenteraman adalah perasaan yang wujud dalam jiwa. Jiwa boleh diisi dengan berbagai-bagai perasaan. Jika kuat perasaan negatif akan lemahlah perasaan positif. Begitu juga sebaliknya. Perasan negatif akan muncul dalam jiwa dari masa ke masa. Setiap pasangan harus menerima hakikat ini. Manusia mempunyai jiwa atau hati. Istilah yang biasa digunakan ialah ‘kalbu’ yang bererti yang berbolak-balik, tidak menetap. Oleh sebab manusia memiliki kalbu maka manusia akan mengalami keadaan jiwa yang berbolak-balik dan tidak menetap. Perasan negatif dan positif boleh muncul silih berganti. Seseorang itu haruslah bijak menangani keadaan yang berbolak-balik ini. Jika perasaan negatif muncul dalam jiwa suami maka si isteri haruslah membantu suami mengeluarkan perasaan tersebut walaupun perasaan negatif itu mengenai diri si isteri itu sendiri.

Ramai wanita yang menganggap teguran dari suami sebagai satu tamparan yang hebat, menjatuhkan maruahnya dan mungkin timbul anggapannya yang suaminya sudah tidak menyayanginya lagi. Wanita menggunakan berbagai-bagai cara bagi menghalang ‘tamparan’ itu daripada sampai kepadanya. Tindakan yang demikian memanjangkan tempoh perasaan negatif menguasai jiwa suaminya. Cara ini menyebabkan perasaan positif suaminya menjadi lemah. Dua orang manusia dihubungkan oleh perasaan. Jika perasaan dihalang daripada sampai kepada pasangan berkenaan maka hubungan akan menjadi hambar dan tawar. Kehambaran itu ketara ketika berasmara. Pihak yang terasa hambar tidak ghairah. Oleh sebab itu pentinglah bagi suami isteri membantu pasangan masing-masing supaya hubungan perasaan itu berjalan dengan baik. Lebih baik membiarkan perasaan negatif seumpama marah keluar sedikit-sedikit. Jika dibiarkan berkumpul dalam jiwa ia akan menjadi tenaga yang kuat yang akan keluar melakukan kerosakan pada masa akan datang.

Dari kes kajian yang telah dibuat didapati kebanyakan kasih sayang yang wujud dalam rumah tangga sebenarnya tidak mati sekalipun rumah tangga itu bergoyang. Apa yang terjadi ialah tenaga kasih sayang ditekan oleh tenaga-tenaga negatif sehingga tenaga kasih sayang itu tidak dapat berdiri tegak hingga disangkakan ia sudah mati. Tenaga negatif yang membelenggu tenaga kasih sayang itu mungkin lahir daripada perasaan takut yang amat sangat, kecurigaan yang kuat dan sebagainya. Dalam diri manusia sentiasa berlaku perjuangan antara tenaga positif dengan tenaga negatif. Apabila kuat tenaga negatif maka tenaga positif terpendap yang kadang-kadang disangkakan mati. Ia tidak mati, ia hanya pengsan. Orang yang menyangkakan tenaga positif itu sudah mati mengambil keputusan menceraikan isterinya. Apabila berpisah tenaga negatif tidak mendapat bekalannya lalu ia menjadi lemah. Pada masa itu tenaga positif menjadi sedar daripada pengsannya. Bila orang berkenaan dikuasai semula oleh tenaga positif dia dapat melihat dan menilai apa yang telah hilang daripadanya. Bukan sedikit orang yang menyesal kerana tidak memberikan apa yang patut diberikannya kepada pasangannya dan untuk kembali berbuat demikian sudah terlambat kerana pasangannya sudah tiada lagi dengannya.

Kaum lelaki yang menjadi khalifah dipertanggungjawabkan untuk memegang hak mentalak. Jangan menggunakan hak tersebut dengan sewenang-wenangnya. Kesan yang timbul daripada tindakan yang tidak bertanggungjawab sangat besar terhadap diri sendiri, pasangannya dan anak-anaknya. Kaum wanita pula yang menjadi pakaian suami jadilah pakaian yang berpadanan dengan suami, jangan terlalu longgar dan jangan pula terlalu ketat. Kesabaran dan bertolak ansur amat penting dalam menjaga keharmonian rumah tangga.